Adam Lambert

มั่นใจว่าหลายๆคนฟังเพลงนี้ครั้งแรกคงแบบ เพลงหาเรื่องชัดๆ แกต้องการอะไรจากฉันน
แต่เปล่านะ จริงๆคือเขาถามว่า เธอต้องการอะไรจากฉัน แบบ เพื่อให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น ไรงี้