Anna Kendrick

แอดมินขอบอกเลยว่าแอดติดเพลงนี้มาก! ชอบการ….เรียกว่าไรดี เล่นแก้ว? ไม่รู้ = =
อยากทำได้บ้างงง
แอดมิน: (เคาะแก้วอย่างเมามัน)