Dia Frampton

เคยรู้สึกเหมือนโลกใบนี้มันอยู่ยากไหม? เหมือนกับอะไรๆก็ลงที่เรา อะไรเราก็ผิด ทั้งๆที่พยายามจะทำให้มันดี เราก็ยังผิด
หน้าตาดีนี่มันลำบากจริงๆนะ….