Fifth Harmony ft. Meghan Trainor

เป็นเพลงที่พูดถึงสิ่งที่แอดมินใน blog นี้มีการอย่างล้นหลาม
ความมั่นหน้าความมั่นใจในตัวเองนั่นเอง (จริงๆมันมีเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างสองอย่างนี้ เอาเป็นว่าแอดหล่อจบนะ
< อันนี้เรียกมั่นหน้า)