Tata Young

เพลงโปรดแอดมิน พี่ทาทายัง! FC เลยแอดมินอ่ะ ชอบมาก เป็นไอดอล เป็นแรงบันดาลที่ทำให้แอดมินอยากพูดภาษาอังกฤษได้
(ไอดอลแอดมินตอนประถม คนแรกพี่ทาทายัง คนที่สอง Taylor Swift คนที่สาม Avril Lavigne เป็นสามคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตแอดมินยามประถม ฟังทั้งวัน ถึงตอนนั้นจะไม่รู้เรื่อง 555555)