แปลเพลง A Thousand Miles – Vanessa Carlton

เพลงนี้ เก่าแล้ววว (ใครเคยดู White Chicks จะรู้ เพราะมันมาพอๆกับหนัง และยังประกอบหนังด้วย !) เพลงเนื้อหาเว่อร์มาก
ประมาณ ฉันจะเดินเป็นพันๆไมล์ เพื่อที่จะได้เห็นหน้าเธอ คืนนี้ด้วย! (คนอะไรเดินไวปานนั้น…)

Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I’m home bound

เดินเข้าไปที่ตัวเมือง
ก้าวไวๆ
ผ่านผู้คนหลายๆคน
และฉันอยากจะถึงบ้านจังเลย

Staring blankly ahead
Just making my way
Making a way
Through the crowd

มองทางข้างหน้าอย่างเลื่อนลอย
แค่เดินต่อไป
เดินไป…
ไปท่ามกลางผู้คน

And I need you
And I miss you
And now I wonder….

ฉันต้องการเธอ
และฉันคิดถึงเธอ
และตอนนี้ ฉันอยากรู้ว่า

If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by
‘Cause you know I’d walk a thousand miles
If I could  just see you
Tonight

ถ้าฉันสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้า
เธอคิดว่าเวลาจะผ่านเลยฉันไปไหม
เพราะเธอรู้นิ ว่าฉันจะเดินเป็นพันๆไมล์
ถ้าฉันจะได้เพียงแค่เห็นหน้าเธอ
ในคืนนี้

It’s always times like these
When I think of you
And I wonder
If you ever
Think of me

มันมักจะเป็นเวลาแบบนี้เสมอเลย
เมื่อฉันคิดถึงเธอ
และฉันอยากรู้
ว่าเธอน่ะเคย
คิดถึงฉันบางไหม…

‘Cause everything’s so wrong
And I don’t belong
Living in your
Precious memory

เพราะทุกๆอย่าง มันผิดไปหมด
 และฉันไม่ได้อยู่ในความทรงจำที่มีค่าของเธอ

‘Cause I need you
And I miss you
And now I wonder….

เพราะฉันต้องการเธอ
และฉันคิดถึงเธอ
และตอนนี้ ฉันอยากรู้ว่า

If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by
‘Cause you know I’d walk a thousand miles
If I could  just see you
Tonight

ถ้าฉันสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้า
เธอคิดว่าเวลาจะผ่านเลยฉันไปไหม
เพราะเธอรู้นิ ว่าฉันจะเดินเป็นพันๆไมล์
ถ้าฉันจะได้เพียงแค่เห็นหน้าเธอ
ในคืนนี้

And I, I
Don’t want to let you know
I, I
Drown in your memory
I, I
Don’t want to let this go
I, I
Don’t….

และฉันนะะ
ไม่อยากให้เธอรู้ว่า
ฉันน่ะ
จมอยู่ในความทรงจำของเธอ
ฉัน ฉันอ่ะ
ไม่อยากปล่อยให้มันออกไป
ฉัน ฉัน…
ไม่นะ………

Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I’m home bound

เดินเข้าไปที่ตัวเมือง
ก้าวไวๆ
ผ่านผ้คนหลายๆคน
และฉันอยากจะถึงบ้านจังเลย

Staring blankly ahead
Just making my way
Making a way
Through the crowd

มองทางข้างหน้าอย่างเลื่อนลอย
แค่เดินต่อไป
เดินไป…
ไปท่ามกลางผู้คน

And I still need you
And I still miss you
And now I wonder….

และฉันยังคงต้องการเธอ
ละฉันก็ยังคงคิดถึงเธอ
และฉันก็อยากรู้ว่า

If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by
‘Cause you know I’d walk a thousand miles
If I could just see you…..

ถ้าฉันสามารถ
บินขึ้นไป บนท้องฟ้า
เธอคิดว่าเวลา
จะผ่านเลยพวกเราไปไหม?
เพราะเธอรู้อยู่ ฉันจะเดินไป
เป็นพันๆไมล์
ถ้าฉันจะได้
เพียงแค่เห็นหน้าเธอ

If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by
‘Cause you know I’d walk a thousand miles
If I could just see you
If I could just hold you
Tonight

ถ้าฉันสามารถบินขึ้นไป บนท้องฟ้า
เธอคิดว่าเวลาจะผ่านเลยพวกเราไปไหม?
เพราะเธอรู้อยู่ ฉันจะเดินไปเป็นพันๆไมล์
ถ้าฉันจะได้เพียงแค่เห็นหน้าเธอ
ถ้าฉันได้กอดเธอ
คืนนี้………..