Halsey

Bad At Love – Halsey

*ปรายตามองบรรดาแฟนเก่าแล้วถอนหายใจ*
นายมีกับเขาด้วยเรอะ…
หุบปาก!

Sorry – Halsey
Not all knights and princes can conquer the beast.
Insecurity is a beast.
And I’m so sorry.

Colors – Halsey

เธอนั้นเป็นสีแดงและเธอชอบฉันเพราะฉันนั้นคือสีน้ำเงิน
ในยามที่สัมผัสฉัน สิ่งที่เธอทำนั้นเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นสีม่วงไลแลค
แต่หลังจากนั้นเธอกลับรู้สึกว่าสีม่วงนั้นมันไม่ใช่สำหรับเธอ……

Gasoline – Halsey

*นั่งเป็นคอมพิวเตอร์แรมต่ำแปลเพลงตอนตีสาม*
*เครื่องรวน*
*จอฟ้า*
(อนึ่ง แอดมินใช้เวลาแปลเพลงนี้ทั้งหมดครึ่งชั่วโมง แต่ที่เหลือน่ะหรอ? ฮ่าฮ่าฮ่า
หลับ)

Control – Halsey

ช่วยด้วย…………….
หยุดฟังเพลงนี้ไม่ได้ (…..)