แปลเพลง Don’t Forget – Demi Lovato

อย่าลืมเรื่องของเรานะ…..
ว่าเธอติดเงินฉันอยู่ 80 บาท!
//มันใช่เวลาไหม???
แต่จริงๆเพลงนี้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ความหมายแท้ๆเท่าไหร เลยจับแปลซ่ะ

Did you forget
That I was even alive?
Did you forget
Everything we ever had?
Did you forget?
Did you forget
About me?

เธอลืมแล้วใช่ไหม?
ว่าเคยมีฉันอยู่
เธอลืมแล้วใช่ป่าว?
ทุกๆสิ่งที่เคยมีมา
ลืมแล้วใช่ไหม
เธอลืมมันไหม
ที่เกี่ยวกับฉันน่ะ

Did you regret (did you regret)
Ever standing by my side
Did you forget (did you forget)
What we were feeling inside?
Now I’m left to forget
About us

เธอเสียใจไหม?
ทุกๆครั้งที่ยืนข้างฉัน
เธอลืมหรือยัง?
ที่เราเคยรู้สึกกันมา
ตอนนี้ ฉันจากไป
เพื่อลืม
เรื่องของเรา

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can’t forget it

แต่บางทีพวกเราทำผิด
พวกเราเคยแข็งแกร่งมากเลยนิ
ความรักของเราเหมือนกับเพลง
เธอลืมมันไม่ได้หรอก

So now I guess
This is where we have to stand
Did you regret
Ever holding my hand?
Never again
Please don’t forget
Don’t forget

ตอนนี้ฉันคิด
นี่คือที่ๆเราควรอยู่
เคยเสียใจไหม?
ทุกครั้งที่กุมมือฉันน่ะ
ไม่มีอีกแล้ว
ได้โปรดอย่าลืม
อย่าลืมนะ

We had it all
We were just about to fall
Even more in love
Than we were before
I won’t forget
I won’t forget
About us

พวกเราเคยมีทุกอย่าง
พวกเราเคยตกหลุมรัก และมันยิ่งมากกว่าเดิม
ที่เราเคยมีมาแต่ก่อน
ฉันจะไม่ลืม
จะไม่ลืมเลย
เรื่องของเรา

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can’t forget it

แต่บางครั้งพวกเราก็ผิด
พวกเราเคยแข็งแกร่งนิ
รักของเราเหมือนกับเพลง
ที่เธอลืมมันไม่ได้

Somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can’t forget it
At all

บางครั้งพวกเราก็มาผิดทาง
พวกเราเคยรักกันมากกว่านี้
รักของเราเหมือนกับเพลงและดนตรี
ที่เธอลืมมันไม่ได้
ไม่มีทางลืม

And at last
All the pictures have been burned
And all the past
Is just a lesson that we’ve learned
I won’t forget
Please don’t forget us

และสุดท้าย
ทุกๆภาพถูกเผาไป
และอดีตทั้งหมด
มันเป็นแค่บทเรียนที่เราได้เรียนรู้
ฉันจะไม่ลืม
ได้โปรดอย่าลืมเรื่องของเรา

Somewhere we went wrong
Our love is like a song
But you won’t sing along
You’ve forgotten
About us
(Don’t forget)

แต่บางทีพวกเราก็ผิด
รักของเราเหมือนกับเพลง
แต่เธอจะไม่ร้องมันอีกแล้ว
เธอลืมมัน
ลืมเรื่องของเรา…..