แปลเพลง Listen – Beyonce

เพลงเด็ดของควีนบี – บียอนเซ่เลยก็ว่าได้
เพลงนี้ประกอบภาพยนต์เรื่อง Dream Girls ที่รวม Diva ดังๆ เอาไว้ทั้งนั้น
ไปดูความหมายกันเลยค่ะ!

Listen to the song here in my heart
A melody I start but can’t complete

ฟังสิ…ฟังเสียงเพลงที่อยู่ในหัวใจของฉัน
เสียงเพลงที่ฉันเริ่มต้นเอาไว้ แต่ไม่สามารถเติมเต็มได้ซักที

Listen to the sound from deep within
It’s only the beginning to find release

ฟังสิ….ฟังเสียงที่อยู่ลึกๆ ข้างใน
มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการปลดปล่อยเป็นอิสระเท่านั้น

Oh, the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own all ’cause you won’t
Listen

โอ้…..ถึงเวลาที่ความฝันของฉันจะถูกรับฟังเสียที
พวกเขาจะไม่ผลักและปล่อยมัน
ไปหาเธอ เพราะเธอน่ะไม่เคยคิดจะ…
รับฟัง

I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried to say what’s on mind
You should have known

ฉันยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนทางแยกนี้
ฉันไม่ได้อยู่ในบ้านของฉัน
และฉันก็พยายามแล้วพยามอีกเพื่อที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
เธอควรจะรับรู้ไว้นะ

Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I’ve gotta find my own

โอ้…..ฉันล่ะเชื่อเธอจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันติดตามเสียงนั้นที่เธอให้ไว้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาสิ่งที่เป็นของฉันเอง

You should have listened, there is someone here inside
Someone I thought had died so long ago

เธอควรจะรับฟัง ในที่นี้ยังมีใครบางคนอยู่ข้างใน
ใครบางคนที่ฉันคิดว่าตายไปเมื่อนานมาแล้ว

Oh, I’m screaming out and my dreams ‘ll be heard
They will not be pushed aside on words
Into your own all ’cause you won’t
Listen

ตอนนี้ฉันกรีดร้องและความฝันของฉันจะมีคนได้ยิน
พวกเขาจะไม่ผลัดความฝันของฉันออก
ไปหาเธอ เพราะว่าเธอน่ะไม่เคย….
รับฟัง

Listen, I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried to say what’s on mind
You should have known

ฟังนะ ฉันยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนทางแยกนี่
ฉันไม่ได้อยู่ในบ้านที่ควรอยู่
และฉันก็พยายามแล้วพยามเล่าเพื่อที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
เธอควรจะรับรู้นะ

Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I’ve gotta find my own

เหอะ…..ฉันล่ะเชื่อเธอจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันติดตามเสียงนั้นที่เธอให้ไว้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาสิ่งที่เป็นของฉันเอง

I don’t know where I belong
But I’ll be moving on
If you don’t, if you won’t

ฉันไม่รู้ว่าตัวเองควรจะอยู่ที่ไหน
แต่ฉันจะมุ่งหน้าต่อไป
ถ้าเธอไม่คิดจะทำ ถ้าเธอไม่อยากจะ….

Listen to the song here in my heart
A melody I start and I will complete
Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I’ve gotta find my own, my own

ฟังสิ! ฟังถึงเพลงที่อยู่ในหัวใจของฉัน
ท่วงทำนองที่ฉันเริ่มเอาไว้ และฉันจะเติมเต็มมันให้สมบูรณ์
เหอะ…..ตอนนี้ฉันล่ะเชื่อเธอเลยจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
เธอเป็นมากกว่าที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันทำตามสิ่งที่เธอบอกที่เธอคิดว่าเธอมอบไว้ให้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาของของฉัน ของฉันเอง………

Listen to the song here in my heart
A melody I start but can’t complete

ฟัง…ฟังเสียงเพลงที่อยู่ในหัวใจของฉัน
เสียงเพลงที่ฉันเริ่มต้นเอาไว้ แต่ไม่สามารถทำให้มันจบได้เสียที

Listen to the sound from deep within
It’s only the beginning to find release

ฟังสิ….ฟังเสียงที่อยู่ลึกๆ ข้างใน
มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการปลดปล่อยเป็นอิสระเท่านั้น

Oh, the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own all ’cause you won’t
Listen

โอ้…..ถึงเวลาที่ความฝันของฉันจะถูกรับฟังเสียที
ฝันนั้นจะไม่ผลักและป
ไปหาเธอ เพราะเธอน่ะไม่เคยคิดจะ…
รับฟัง

I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried to say what’s on mind
You should have known

ฉันยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนทางแยกนี้
ฉันไม่ได้อยู่ในบ้านของฉัน
และฉันก็พยายามแล้วพยามอีกเพื่อที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
เธอควรจะรับรู้ไว้นะ

Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I’ve gotta find my own

โอ้…..ฉันล่ะเชื่อเธอจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันติดตามเสียงนั้นที่เธอให้ไว้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาสิ่งที่เป็นของฉันเอง

You should have listened, there is someone here inside
Someone I thought had died so long ago

เธอควรจะรับฟัง ในที่นี้ยังมีใครบางคนอยู่ข้างใน
ใครบางคนที่ฉันคิดว่าตายไปเมื่อนานมาแล้ว

Oh, I’m screaming out and my dreams ‘ll be heard
They will not be pushed aside on words
Into your own all ’cause you won’t
Listen

ตอนนี้ฉันกรีดร้องและความฝันของฉันจะมีคนได้ยิน
พวกเขาจะไม่ผลัดความฝันของฉันออก
ไปหาเธอ เพราะว่าเธอน่ะไม่เคย….
รับฟัง

Listen, I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried to say what’s on mind
You should have known

ฟังนะ ฉันยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนทางแยกนี่
ฉันไม่ได้อยู่ในบ้านที่ควรอยู่
และฉันก็พยายามแล้วพยามเล่าเพื่อที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
เธอควรจะรับรู้นะ

Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I’ve gotta find my own

เหอะ…..ฉันล่ะเชื่อเธอจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันติดตามเสียงนั้นที่เธอให้ไว้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาสิ่งที่เป็นของฉันเอง

I don’t know where I belong
But I’ll be moving on
If you don’t, if you won’t

ฉันไม่รู้ว่าตัวเองควรจะอยู่ที่ไหน
แต่ฉันจะมุ่งหน้าต่อไป
ถ้าเธอไม่คิดจะทำ ถ้าเธอไม่อยากจะ….

Listen to the song here in my heart
A melody I start and I will complete
Oh, now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I’ve gotta find my own, my own

ฟังสิ! ฟังถึงเพลงที่อยู่ในหัวใจของฉัน
ท่วงทำนองที่ฉันเริ่มเอาไว้ และฉันจะเติมเต็มมันให้สมบูรณ์
เหอะ…..ตอนนี้ฉันล่ะเชื่อเธอเลยจริงๆ
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
เธอเป็นมากกว่าที่เธอทำไว้กับฉัน
ฉันทำตามสิ่งที่เธอบอกที่เธอคิดว่าเธอมอบไว้ให้กับฉัน
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหาทางของฉัน ของฉันเอง………

สารภาพตามตรงเลยค่ะ ว่าจริงๆ เพลงนี้ไม่มีศัพท์อะไรหรือสำนวนไหนที่ยากเลย
แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตีความความหมายที่เพลงต้องการจะสื่อต่างหาก
ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมาก เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวค่ะ 555555555
ส่วนนี่คือเวอร์ชั่นโคฟเวอร์ของ Charice อันลือลั่นค่ะ (เอ๊ะ? พูดเหมือนคลิปฉาว55555) ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบเลยล่ะ
ส่วนนี่เป็นของ Sam Bailey เจ้าหน้าที่พัศดีวัย 36 ปี ในรอบ Room Audition ของ The X Factor UK ค่ะ ฟังแล้วขนลุก
อูยยยยยยยย
แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ!