แปลเพลง Only Love – Trademark

 
: Only Love – Trademark

ขอไซโคก่อนเลยค่ะว่าเพลงนี้เพราะ+ความหมายดีและน่ารักมากกกกกกกกกก
ถึงเพลงจะนานมาแล้วแต่ก็ยังคงเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ยังคงความไพเราะได้เป็นอย่างดี
ไปดูกันเลยค่ะ!

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be
You’re asking me

นาฬิกาบอกเวลาตีสอง และฝนก็กำลังตก
เราสองคนมาถึงทางแยกอีกครั้ง
คุณบอกผมว่าคุณกำลังสับสน
ไม่สามารถจะตัดสินใจได้
นั่นหมายความว่า
คุณกำลังต้องการคำตอบจากผม

But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do

แต่มีเพียงรักเท่านั้นที่จะตอบได้ จะลองอีกครั้ง หรือ เดินจากไป
แต่ผมเชื่อในคุณและตัวผมเอง
อาทิตย์จะฉายส่องในซักวันหนึ่ง
ดังนั้น ผมจะทำในส่วนของตัวเอง
และอธิษฐานเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจ
แต่ผมไม่สามารถจะตัดสินใจแทนคุณได้
มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะตัดสินได้

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

ตะวันเริ่มส่องแสงในยามที่ผมอยู่ในอ้อมแขนของคุณ
หน้าต่อหน้าและห่างไปเป็นพันๆ ไมล์
ผมได้ทำดีที่สุดเพื่อที่จะให้คุณเห็นแล้ว
มีความหวังนำหน้าความเจ็บปวด
ถ้าหากเรารู้จักพอใจ ถ้าหากเรารู้จักเชื่อใจกัน

But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do

แต่มีเพียงรักเท่านั้นที่จะตอบได้ จะลองอีกครั้ง หรือ เดินจากไป
แต่ผมเชื่อในคุณและตัวผมเอง
อาทิตย์จะฉายส่องในซักวันหนึ่ง
ดังนั้น ผมจะทำในส่วนของตัวเอง
และอธิษฐานเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจ
แต่ผมไม่สามารถจะตัดสินใจแทนคุณได้
มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะตัดสินได้

I know if I could find the words
To touch you deep inside
You’d give our dream just one more chance
Don’t let this be our good-bye

ผมรู้ว่า หากฉันจะหาคำพูด
ที่จะใช้แตะต้องส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของคุณได้
คุณจะให้โอกาสกับความฝันของเราอีกครั้ง
อย่าให้มันกลายเป็นการบอกลาของเราสองคนเลย 

But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do

แต่มีเพียงรักเท่านั้นที่จะตอบได้ จะลองอีกครั้ง หรือ เดินจากไป
แต่ผมเชื่อในคุณและตัวผมเอง
อาทิตย์จะฉายส่องในซักวันหนึ่ง
ดังนั้น ผมจะทำในส่วนของตัวเอง
และอธิษฐานเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจ
แต่ผมไม่สามารถจะตัดสินใจแทนคุณได้
มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะตัดสินได้

That’s something only love can do

มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะทำได้…. 
แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ!