แปลเพลง Where You Are – Jay Sean

ฉันจะตามติด ติดหนึบ ติดหนับ มากกว่าหมากฝรั่งตรงเท้าเธอซะอีก!

Do you know the feeling

รู้ไหมว่าความรู้สึกอะ

When sometimes you wake up young, and sometimes you wake up old

บางเวลาที่เธอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเด็ก และบางครั้งก็แก่

And sometimes you’re so in love

และบางครั้งเธอก็มีความรัก

And Do you know the feeling

และเธอรู้ไหม ความรู้สึกน่ะ

When their love just comes undone

เมื่อรักมันถูกปล่อยออกมา

And I cant figure it out

และฉันคิดไม่ออก

What something’s got me unlock

อะไรบางอย่างมันปลดปล่อยฉัน

but you my baby

แต่เธอไงหล่ะ ที่รัก

There were some times I put up a fight

มีบางครั้งที่ฉันลุกขึ้นสู้

But when something is right, you know that is right

แต่เมื่อบางอย่างมันใช่ คุณจะรู้ว่ามันใช่

And I don’t wanna think, it’s simple to me, you’re the one

และฉันไม่อยากจะคิดเลย มันง่ายมากสำหรับฉัน เธอไงหล่ะ

And baby that’s why…

นั่นแหละที่รัก ว่าทำไม…

And I can’t help it, I gotta be where you are

ช่วยไม่ได้นิ ฉันต้องไปอยู่ในที่ที่เธออยู่
(ฮิ้ววว)

Like the sky holding the stars

เหมือนกับท้องฟ้าที่โอบกอดดวงดาว (แหวะ – -)

Like the strings on my guitar

เหมือนกับสายกีตาร์กับกีตาร์

I wanna be where you are

ฉันต้องไปอยู่ในที่ที่เธออยู่

Like the sand that’s on the beach

เหมือนกับทรายที่มันอยู่บนชายหาด

Like a model in a magazine

เหมือนกับนางแบบในแม็กกาซีน

It don’t mean a thing, if we’re apart

ฉันไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าเราห่างกัน

I wanna be where you are

ฉันอยากจะอยู่ที่ที่เธออยู่

Where you are, where you are

ที่ที่เธออยู่ ที่ที่เธออยู่

And that’s it baby I wanna be where you are

นั่นแหละที่รัก ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่เธออยู่

And baby everytime you’re around

และที่รัก ทุกเวลาที่เธออยู่ใกล้ๆ

You’re the one that always holds me down

ฉันเป็นคนเดียวทีเตือนฉัน

And don’t even ask for a thing, no

และไม่เคยขออะไรเลย

You make a real win, even when things ain’t perfect

เธอชนะใสๆ แม้เมื่อทุกสิ่งมันไม่ดีเลย

You’re the one that keeps the fire burning

เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ไฟมันลุก

And that’s the reason why, I ain’t leaving

ปละนัเนแหละเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่จากไป

And I cant help it, I gotta be where you are

ช่วยไม่ได้นิ ฉันอยากจะไปที่ที่เธออยู่

Like the sky holding the stars

เหมือนกับท้องฟ้าที่โอบกอดดวงดาว

Like the strings on my guitar

เหมือนสายกีตาร์กับกีตาร์

I wanna be where you are

ฉันอยากจะอยู่ที่ที่เธออยู่

Like the sand that’s on the beach

เหมือนทรายที่อยู่บนชายหาด

Like a model in a magazine

เหมือนกับนางแบบกับแม็กกาซีน

It dont mean a thing, if we’re apart

ฉันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราห่างกัน

I wanna be where you are

ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่เธออยู่

Where you are, where you are

ที่ที่เธออยู่

And that’s it baby I wanna be where you are

และนั่นแหละที่รัก ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่เธออยู่

Yeah yeah yeah
I wanna be with you

ฉันอยากอยู่กับเธอ

Yeah yeah yeah
Baby I wanna be with you

ที่รัก ฉันอยากอยู่กับเธอ

Yeah yeah yeah
Oh yeah babe
I gotta be, I gotta be with you baby

ฉันจำเป็น ฉันจำเป็นต้องอยู่กับเธอ

And I cant help it, I gotta be where you are

ช่วยไม่ได้นิ ฉันต้องอยู่ใกล้ๆเธอ

Like the sky holding the stars

เหมือนกับท้องฟ้าที่โอบล้อมดวงดาว

Like the strings on my guitar

เหมือนสายกีตาร์บนกีตาร์ของฉัน

I wanna be where you are

ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่เธออยู่

Like the sand that’s on the beach

เหมือนกับทรายที่มันอยู่บนชายหาด

Like a model in a magazine

เหมือนกับนางแบบที่อยู่ในแม็กกาซีน

It dont mean a thing, if we’re apart

ฉันไม่มีค่าเลยถ้าเราห่างกัน

I wanna be where you are

ฉันอยากจะอยู่ใกล้ๆเธอ

Where you are, where you are

ใกล้กับเธอ

Said I wanna be where you are

ฉันอยากจะไปอยู่กับเธอ