แปลเพลง Keep Holding On – Avril Lavigne

สวัสดีครับ เป็นที่แน่นอนว่าแอดมินติด Glee เพลงนี้ก็มี Cover อยู่ใน Glee เหมือนกัน และถือว่าเป็นเพลงนึงที่ให้กำลังใจกันมากๆ
เนื้อเพลงนี่ชัดเจนเลยว่า "อดทนเข้าไว้นะ"
เพราะฉะนั้น อดทน (กับการบ้านล้านแปดของอาจารย์ทุกวิชา) ไว้นะทุกคน!!

You’re not alone
Together we stand
I’ll be by your side, you know I’ll take your hand
When it gets cold
And it feels like the end
There’s no place to go
You know I won’t give in
No I won’t give in

เธอไม่ได้โดดเดียว
เรายืนหยัดอยู่ด้วยกัน
ฉันจะอยู่ข้างเธอ เธอรู้นิ ว่าฉันจะจับมือเธอไว้
เมื่อมันหนาวเหน็บ
และรู้สึกเหมือนมันคือจุดจบแล้ว
ไม่มีทางให้ไป
เธอรู้ ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้
ไม่ ฉันจะไม่ยอมแพ้

Keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through
Just stay strong
‘Cause you know I’m here for you, I’m here for you
There’s nothing you could say
Nothing you could do
There’s no other way when it comes to the truth
So keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through

อดทนไว้นะ
เพราะว่าเราต้องผ่านมันไปได้สิ เราต้องทำได้
เข้มแข็งเข้าไว้
เพราะเธอรู้นิว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ไม่มีอะไรที่เธอพูดได้
ไม่มีอะไรที่เธอทำได้
ไม่มีทางอื่นแล้ว เมื่อความจริงมาถึง
ดังนั้น เข้มแข็งไว้
เพราะเธอก็รู้ ว่าเราต้องผ่านมันไปได้ เราต้องทำได้

So far away
I wish you were here
Before it’s too late, this could all disappear
Before the doors close
And it comes to an end
With you by my side I will fight and defend
I’ll fight and defend
Yeah, yeah

ไกลมากเลยนะ
ฉันหวังให้เธอมาอยู่ที่นี่
ก่อนที่มันจะสายเกินไป ทั้งหมดนี่อาจจะหายไปแล้ว
ก่อนที่ประตูจะปิด
และก่อนที่มันจะมาถึงจุดจบ
แค่เธออยู่ข้างกายฉัน ฉันจะสู้ และปกป้องมัน
ฉันจะสู้ และคุ้มกันมัน

Keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through
Just stay strong
‘Cause you know I’m here for you, I’m here for you
There’s nothing you could say
Nothing you could do
There’s no other way when it comes to the truth
So keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through

อดทนไว้นะ
เพราะว่าเราต้องผ่านมันไปได้สิ เราต้องทำได้
เข้มแข็งเข้าไว้
เพราะเธอรู้นิว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ไม่มีอะไรที่เธอพูดได้
ไม่มีอะไรที่เธอทำได้
ไม่มีทางอื่นแล้ว เมื่อความจริงมาถึง
ดังนั้น เข้มแข็งไว้
เพราะเธอก็รู้ ว่าเราต้องผ่านมันไปได้ เราต้องทำได้

Hear me when I say, when I say I believe
Nothing’s gonna change, nothing’s gonna change destiny
Whatever’s meant to be will work out perfectly
Yeah, yeah, yeah, yeah

ฟังฉันเมื่อฉันพูด เมื่อฉันพูด ว่าฉันเชื่อ
มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้
ไม่ว่ามันคืออะไรก็ตาม มันจะสมบูรณ์แบบ

La da da da
La da da da
La da da da da da da da da
Keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through
Just stay strong
‘Cause you know I’m here for you, I’m here for you
There’s nothing you could say
Nothing you could do
There’s no other way when it comes to the truth
So keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through

อดทนไว้นะ
เพราะว่าเราต้องผ่านมันไปได้สิ เราต้องทำได้
เข้มแข็งเข้าไว้
เพราะเธอรู้นิว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ไม่มีอะไรที่เธอพูดได้
ไม่มีอะไรที่เธอทำได้
ไม่มีทางอื่นแล้ว เมื่อความจริงมาถึง
ดังนั้น เข้มแข็งไว้
เพราะเธอก็รู้ ว่าเราต้องผ่านมันไปได้ เราต้องทำได้

Keep holding on
Keep holding on

อดทนไว้นะ
อดทนไว้

There’s nothing you could say
Nothing you could do
There’s no other way when it comes to the truth
So keep holding on
‘Cause you know we’ll make it through, we’ll make it through

ไม่มีอะไรที่เธอพูดได้
ไม่มีอะไรที่เธอทำได้
ไม่มีทางอื่นแล้ว เมื่อความจริงมันมาถึง
ดังนั้น จงเข้มแข็งไว้
เพราะเราต้องผ่านมันไปได้ เราต้องผ่านมันไปให้ได้