แปลเพลง The Voice Within – Christina Aguilera

The Voice Within – Christina Aguilera 
One of the ‘Encouragement’ project.

คนดี อย่าร้องไห้เลยนะ
ฉันจะอยู่ตรงนี้ในยามที่โลกของเธอพังทลาย
เพลงเพราะจากเจ้ติ๊ค่า 😀

Young girl, don’t cry
I’ll be right here when your world starts to fall
Young girl, it’s all right
Your tears will dry, you’ll soon be free to fly

สาวน้อย อย่าร้องไห้เลยนะ
ฉันจะอยู่ตรงนี้ในยามที่โลกของเธอถล่ม
สาวน้อย ทุกอย่างจะดีขึ้นนะ
น้ำตาของเธอจะแห้งเหือดไป เธอจะได้โบยบินไปอย่างอิสระ

When you’re safe inside your room you tend to dream 
Of a place where nothing’s harder than it seems
No one ever wants or bothers to explain
Of the heartache life can bring and what it means

เมื่อไหร่ที่เธอปลอดภัยอยู่ในห้อง เธอจะโอบอุ้มความฝันนั้นเอาไว้
ฝันที่อยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เห็น
ไม่มีใครอยากจะทำตัวยุ่งยากหรือก่อปัญหาเพื่ออธิบาย
ความปวดใจในชีวิตจะพาความฝันนั้นมา และมันหมายความว่าอย่างไรนะ

When there’s no one else
Look inside yourself
Like your oldest friend
Just trust the voice within
Then you’ll find the strength
That will guide your way
If you will learn to begin 
To trust the voice within

ในยามที่ไม่เหลือใคร
มองเข้าไปข้างในตัวเธอสิ
เหมือนกับเพื่อนเก่าของเธอ
เชื่อเสียงที่อยู่ในใจ
จากนั้นจะพบความเข้มแข็ง
ที่จะนำทางเธอไป
ถ้าเธอรู้จักเรียนรู้ที่จะเริ่มต้น
ที่จะเชื่อใจ เสียงที่อยู่ข้างใน

Young girl, don’t hide
You’ll never change if you just run away
Young girl, just hold tight
And soon you’re gonna see your brighter day

สาวน้อย อย่าซ่อนอยู่เลย
เธอจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอก ถ้าหากเธอเอาแต่หนี
สาวน้อย อดทนไว้
และเธอจะเห็นวันที่สดใสกว่านี้

Now in a world where innocence is quickly claimed
It’s so hard to stand your ground when you’re so afraid
No one reaches out a hand for you to hold
When you’re lost outside look inside to your soul

ในตอนนี้ ในโลกที่แสนบริสุทธิ์นั้นเริ่มจะเรียกร้องเธอ
มันยากที่จะยืนหยัดอยู่ได้ทั้งๆ ที่กำลังกลัว
ไม่มีใครยื่นมือมานำทางให้เธอ
เมื่อไหร่ที่เธอมองไม่เห็นอะไร จงมองเข้าไปข้างใน

When there’s no one else
Look inside yourself
Like your oldest friend
Just trust the voice within
Then you’ll find the strength
That will guide your way
If you will learn to begin 
To trust the voice within

ในยามที่ไม่เหลือใคร
มองเข้าไปข้างในตัวเธอสิ
เหมือนกับเพื่อนเก่าของเธอ
แค่เชื่อเสียงที่อยู่ข้างใน
จากนั้นจะพบความเข้มแข็ง
ที่จะนำทางเธอไป
ถ้าเธอรู้จักเรียนรู้ที่จะเริ่มต้น
ที่จะเชื่อใจ เสียงที่อยู่ข้างใน

Yeah…
Life is a journey 
It can take you anywhere you choose to go
As long as you’re learning
You’ll find all you’ll ever need to know

ใช่แล้ว
ชีวิตคือการเดินทาง
มันจะพาไปทุกที่ที่เธอเลือก
ตราบที่เธอได้เรียนรู้
เธอจะพบกับสิ่งที่เธอจะต้องเรียนรู้

You’ll make it
You’ll make it
Just don’t go forsaking yourself
No one can stop you
You know that I’m talking to you

เธอต้องทำได้
เธอทำได้
อย่าได้สบประมาทตัวเอง
ไม่มีใครจะหยุดเธอได้
เธอรู้ตัวใช่มั้ยว่าฉันกำลังพูดกับเธออยู่

When there’s no one else
Look inside yourself
Like your oldest friend
Just trust the voice within
Then you’ll find the strength
That will guide your way
If you will learn to begin 
To trust the voice within

ในยามที่ไม่เหลือใคร
มองเข้าไปข้างในตัวเธอสิ
เหมือนกับเพื่อนเก่าของเธอ
เชื่อเสียงที่อยู่ในใจ
จากนั้นจะพบความเข้มแข็ง
ที่จะนำทางเธอไป
ถ้าเธอรู้จักเรียนรู้ที่จะเริ่มต้น
ที่จะเชื่อใจ เสียงที่อยู่ข้างใน

Young girl don’t cry
I’ll be right here when your world starts to fall

สาวน้อย อย่าร้องไห้เลยนะ
ฉันจะอยู่ตรงนี้ในยามที่โลกของเธอพังทลายลง…….