แปลเพลง There’s A Place For Us – Carrie Underwood

There’s a place for us – Carrie Underwood

หนึ่งเพลงความหมายดีๆ จากสาวแคร์รี่ค่ะ
เพลงนี้แอดชอบมากจริงๆ >_____________<
แอดเป็นติ่งนาร์เนียด้วยนะ 555555555 /ไม่เกี่ยว
ไปดูกันเลยค่ะ!!

There’s a place out there for us
More than just a prayer or anything you’ve ever dreamed of.
So when you feel like giving up
Cause you don’t fit in down here
Fear is crashing in, close your eyes and take my hand yeah.

มีที่ที่อยู่ข้างนอกนั้นสำหรับเรา
เป็นยิ่งกว่าคำอธิษฐานหรืออะไรก็ตามที่เธอเคยเฝ้าฝันถึง
เพราะอย่างงั้น ถ้าหากเธอรู้สึกท้อแท้
เพราะเธอรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับที่นี่
ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจ ปิดเปลือกตาลงและจับมือฉันไว้

We can be the kings and queens of anything if we believe.
It’s written in the stars that shine above
A world where you and I belong
Where faith and love will keep us strong
Exactly who we are is just enough
There’s a place for us, there’s a place for us.

เราสามารถเป็นราชาและราชินีของทุกๆ สิ่ง ถ้าเราเชื่อ
มันถูกเขียนไว้บนดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่บนฟากฟ้า
ในโลกที่เธอและฉันเป็นเจ้าของ
ที่ที่ความศรัทธาและความรักจะทำให้เราเข้มแข็ง
แค่เรารู้ว่าเราเป็นใครก็เพียงพอแล้ว
นั่นเป็นที่สำหรับเรา เป็นที่สำหรับเรา

When the water meets the sky
Where your heart is free and hope comes back to life
When these broken hands are whole again
We’ll find what we’ve been waiting for
We were made for so much more

ในยามที่สายน้ำพบกับท้องฟ้า
ในยามที่หัวใจของเธอเป็นอิสระ และความหวังใจกลับเข้ามาสู่ชีวิตเธออีกครั้ง
ในยามที่มือที่ที่บาดเจ็บได้รับการรักษาอีกครั้ง
เราจะพบสิ่งที่เราเฝ้ารอ
เราถูกสร้างมายิ่งกว่านั้นมาก

We can be the kings and queens of anything if we believe.
It’s written in the stars that shine above
A world where you and I belong
Where faith and love will keep us strong
Exactly who we are is just enough
There’s a place for us, there’s a place for us

เราสามารถเป็นราชาและราชินีของทุกๆ สิ่ง ถ้าเราเชื่อ
มันถูกเขียนไว้บนดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่บนฟากฟ้า
ในโลกที่เธอและฉันเป็นเจ้าของ
ที่ที่ความศรัทธาและความรักจะทำให้เราเข้มแข็ง
แค่เรารู้ว่าเราเป็นใครก็เพียงพอแล้ว
นั่นเป็นที่สำหรับเรา เป็นที่สำหรับเรา

So hold on, hold on
There’s a place for us

เพราะฉะนั้นจงอดทนเอาไว้ อดทนไว้
นั่นเป็นที่สำหรับเรา

We can be the kings and queens of anything if we believe.
It’s written in the stars that shine above
A world where you and I belong
Where faith and love will keep us strong
Exactly who we are is just enough
Exactly who we are is just enough
There’s a place for us

เราสามารถเป็นราชาและราชินีของทุกๆ สิ่ง ถ้าเราเชื่อ
มันถูกเขียนไว้บนดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่บนฟากฟ้า
ในโลกที่เธอและฉันเป็นเจ้าของ
ที่ที่ความศรัทธาและความรักจะทำให้เราเข้มแข็ง
แค่เรารู้ว่าเราเป็นใครก็เพียงพอแล้ว
นั่นเป็นที่สำหรับเรา เป็นที่สำหรับเรา