แปลเพลง Let Me Go – Avril Ravigne ft. Chad Kroeger

สวัสดีครับ ช่วงนี้เพลงดีๆออกมาเยอะมากมาย จนไม่รู้จะแปลเพลงไหนก่อนดี เห็นแก่ความเป็นสาวกของแอดมินแล้วกันเลยเอาเพลงนี้
คิคิ
เนิ้อหาของเพลงหลักๆเลย ก็ อย่าปล่อยฉันไปนะ (ได้ยินทั้งเพลง…)
จัดว่าเป็นเพลงที่เพราะมาก ได้อารมณ์สุดๆ ควรมีติดมือถือไว้ครับ !
ไปดูกันเลย > <

Love that once hung on the wall
Used to mean something, but now it means nothing
The echoes are gone in the hall
But I still remember, the pain of December

รักครั้งนั้นถูกแขวนอยู่บนพนัง
มันเคยมีความหมายบางอย่าง แต่ตอนนี้มันไม่มีค่าแล้ว
เสียงก้องมันหายไปในห้องโถง
แต่ฉันยังจำมันได้ ความเจ็บปวดในเดือนธันวาคม

Oh, there isn’t one thing left you could say
I’m sorry it’s too late

ไม่มีอะไรให้เธอพูดแล้ว
ฉันเสียใจ มันสายไปแล้วหล่ะ

I’m breaking free from these memories
Gotta let it go, just let it go
I’ve said goodbye
Set it all on fire
Gotta let it go, just let it go

ฉันเป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านั้น
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป
ฉันพูดคำลาไปแล้ว
เผามันทิ้งให้หมด
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป

You came back to find I was gone
And that place is empty, like the hole that was left in me
Like we were nothing at all
It’s not what you meant to me
Thought we were meant to be

เธอกลับมาหา ฉันก็หายไปซ่ะแล้ว
และที่นั่นมันว่างเปล่า เหมือนหลุมที่ถูกทิ้งไว้ในตัวฉัน
เหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลย
มันไม่ใช่สิ่งที่เธอหมายถึงฉัน(แต่)
คิดว่าเรากำลังจะเป็นแบบนั้น

Oh, there isn’t one thing left you could say
I’m sorry it’s too late

ไม่เหลืออะไรให้พูดแล้ว
ฉันเสียใจ มันสายไปแล้ว

I’m breaking free from these memories
Gotta let it go, just let it go
I’ve said goodbye
Set it all on fire
Gotta let it go, just let it go

ฉันเป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านั้น
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป
ฉันพูดคำลาไปแล้ว
เผามันทิ้งให้หมด
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป

I let it go (and now I know)
A brand new life (is down this road)
And when it’s right (you always know)
So this time (I won’t let go)

ฉันปล่อยมันไป (และตอนนี้ฉันรู้แล้ว)
ชีวิตใหม่ (มันอยู่ที่ทางนี้)
และเมื่อมันถูก (เธอจะรู้เสมอ)
ดังนั้น ในตอนนี้ (ฉันจะไม่ปล่อยให้ไป)

There’s only one thing left here to say
Love’s never too late

มีเพียงอย่างเดียวที่เหลือไว้ให้พูด
มันไม่เคยสายไป สำหรับความรัก

I’ve broken free from those memories
I’ve let it go, I’ve let it go
And two goodbyes, led to this new life
Don’t let me go, don’t let me go
Don’t let me go, don’t let me go, don’t let me go, don’t let me go
Won’t let you go, don’t let me go
Won’t let you go, don’t let me go
Won’t let you go, don’t let me go
Won’t let you go, don’t let me go

ฉันเป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านั้น
ฉันปล่อยมันไป ฉันปล่อยมันไป
และการจากลานี้ นำไปสู่ชีวิตใหม่
อย่าปล่อยนะ อย่าปล่อยฉันไป
อย่าปล่อยฉันไป
จะไม่ปล่อยเธอไป อย่าปล่อยฉันไป…