แปลเพลง I Will Be – Leona Lewis

Welcome to Week of Leona Lewis ครับ > < เปิดตัวมาด้วยเพลง  I will be เพลงนี้แต่งโดยสาวร็อค
Avril Lavigne และได้ร้องไว้ด้วย จากนั้น Leona Lewis ก็เอามาร้องครับ ซึ่งทั้งคู่ก็ร้องเพราะสุดๆไปเลย
เพลงกล่าวถึง ความเสียใจจากการที่เราไม่มีโอกาสทำอะไรให้คนรักเราเลย จนเมื่อเขาจากไป เราก็ต้องมานั่งเสียใจ แต่ตอนนี้มันจะทันอะไรหล่ะคุณ

T^T

There’s nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me
All the pain, the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know
How far you’d go

ไม่มีอะไรที่ฉันจะพูดกับเธอได้อีก
ไม่มีทางเลย ที่ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า
เธอสำคัญกับฉันแค่ไหน
ความเจ็บปวด น้ำตาที่ไหลไป
เธอก็ยังคงไม่บอกลาฉัน และฉันรู้แล้ว
ว่าเธอไปไกลแค่ไหน

I know I let you down but it’s not like that now
This time I’ll never let you go

ฉันรู้ฉันทำให้เธอเสียใจ แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
ครั้งนี้ ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป

I will be all that you want and get myself together
‘Cause you keep me from falling apart
All my life, I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything okay

ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ ฉันจะคุมตัวเอง
เพราะว่าเธอเป็นคนที่เตือนสติฉัน
ชีวิตของฉันทั้งหมด ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป
เพื่อที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปด้วยดี

I thought that I had everything
I didn’t know what life could bring
But now I see, honestly
You’re the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe ’cause you’re here with me

ฉันเคยคิดว่าฉันมีทุกสิ่ง
ฉันเคยไม่รู้ว่าชีวิตฉันมันให้อะไรได้บ้าง
แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว จริงๆนะ
เธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันได้มา
คนเดียวที่ฉันให้เข้ามาให้ชีวิต
ตอนนี้ฉันมีชีวิตได้ เพราะเธออยู่กับฉัน

And if I let you down, I’ll turn it all around
‘Cause I would never let you go

และถ้าฉันทำให้เธอเสียใจ ฉันจะแก้ไขมัน
เพราะว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไป

I will be all that you want and get myself together
‘Cause you keep me from falling apart
All my life, I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything okay

ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ ฉันจะคุมตัวเอง
เพราะว่าเธอเป็นคนที่เตือนสติฉัน
ชีวิตของฉันทั้งหมด ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป
เพื่อที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปด้วยดี

Without you I can’t breathe
I’m not gonna ever, ever let you leave
You’re all I got, you’re all I want, oh
‘Cause without you I don’t know what I’d do
I can never, ever live a day without you
Here with me, do you see you’re all I need?

ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ
ฉันจะไม่มีวัน ไม่มีทางปล่อยเธอไป
เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีและรัก
เพราะว่าขาดเธอไป ฉันไม่รู้ต้องทำยังไง
ฉันไม่มีทางมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอ
ตรงนี้ กับฉัน เธอเห็นรึยังว่าเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ

And I will be all that you want and get myself together
‘Cause you keep me from falling apart
All my life, I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything okay

ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ ฉันจะคุมตัวเอง
เพราะว่าเธอเป็นคนที่เตือนสติฉัน
ชีวิตของฉันทั้งหมด ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป
เพื่อที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปด้วยดี

I will be all that you want and get myself together
‘Cause you keep me from falling apart
All my life, I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything okay

ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ ฉันจะคุมตัวเอง
เพราะว่าเธอเป็นคนที่เตือนสติฉัน
ชีวิตของฉันทั้งหมด ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป
เพื่อที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปด้วยดี