แปลเพลง My Hands – Leona Lewis

อะไรนะ! week of Lana Del Rey แล้วหรอ?? หนูขออีกสักเพลงเถอะนะพลีสส ให้นะ ขอบคุณค่าาาา (ถามเองตอบเอง) 

I wake in the morning
Tired of sleeping
Get in the shower

ฉันตืนขึ้นมาในตอนเช้า
เบื่อกับการนอนจริงๆ
ลุกขึ้นไปอาบน้ำ

And make my bed alone
I put on my makeup
Talking to the mirror
Ready for a new day
Without you

และต้องมาจัดเตียงคนเดียว
ฉันแต่งหน้าไป
แล้วก็พูดกับกระจก
พร้อมแล้ว สำหรับวันใหม่อีกวัน
ที่มันไม่มีเธอ

And I walk steady on my feet

ฉันยังมั่นคงอยู่

I talk my voice obeys me
I go out at night
Sleep without the lights
And I do all of the things
I have to keeping you off my mind
But when I think I’ll be alright
I am always wrong cause

ฉันพยายามที่จะพูดด้วยเสียงปกติ
ฉันออกไปในตอนกลางคืน
นอนหลับไปโดยปราศจากแสงไฟ
และฉันทำสิ่งต่างๆพวกนี้
ฉันจำเป็นต้องเอาคุณออกจากหัวของฉันให้ได้
แต่เมื่อฉันคิดว่าฉันไม่เป็นไร
มันผิดเสมอ เพราะว่า..

My hands
Don’t wanna start again
My hands
No they don’t wanna understand
My hands
They just shake and try to break
whatever peace I may find

มือฉัน
ไม่อยากจะทำมันอีกแล้ว
มือของฉัน
ไม่ มันไม่เข้าใจ
มือฉัน
มันได้แค่สั่นและพยายามที่จะพังความสุขที่ฉันได้รับ

My hands
They only agree to hold
Your hands
And they don’t wanna be without
Your hands
And they will not let me go
No they will not let me go

มือฉัน
มันได้แต่ยอมรับที่จะกุมไว้
กุมมือของเธอ
และมันไม่อยากอยู่โดยไม่มี
มือของเธอ
และมันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป
ไม่ มันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป

I talk about you now
And go a day without crying
I go out with my friends now
I stay home all alone
I don’t see you everywhere
I can say your name easily
I laugh a bit louder
Without you

ฉันพูดถึงเธอตอนนี้
และอยู่ไปอีกวันโดยไม่ร้องไห้
ฉันออกมากับเพื่อนของฉันแล้ว
ฉันอยู่บ้านนะมันโดดเดี่ยวไป
ฉันไม่เห็นเธอเลยสักที่
ฉันพูดชื่อเธอได้ง่ายๆ
ฉันหัวเราะดังนิดหน่อย
ไม่มีเธอนิ

And I see different shades now
And I’m almost never afraid now
But when I think I’ll be okay
I am always wrong now

และตอนนี้ฉันเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้น
และตอนนี้ฉันแทบไม่กลัวอะไรแล้ว
แต่เมื่อฉันคิดว่า ฉันจะไม่เป็นไร
ฉันก็ผิดเสมอเลยตอนนี้

My hands
Don’t wanna start again
My hands
No they don’t wanna understand
My hands
They just shake and try to break
whatever peace I may find

มือฉัน
มันไม่อยากจะเริ่มใหม่อีกแล้ว
มือฉัน
ไม่ มันไม่อยากจะเข้าใจ
มือของฉัน
มันได้แต่สั่นและพยายามจะทำลายความสุขที่ฉันมี
มือฉัน

My Hands
They only agree to hold
Your hands
And they don’t wanna be without
Your hands
And they will not let me go
No they will not let me go

มือฉัน
มันได้แต่ยอมรับที่จะกุมไว้
กุมมือของเธอ
และมันไม่อยากอยู่โดยไม่มี
มือของเธอ
และมันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป
ไม่ มันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป

Sometimes I wake and see them reaching out for you
Quietly breaking whatever shields
I spent so long building up
I cannot fake, cos when they cry I’m unspoken
They miss holding my baby

บางครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมาและพบว่ามือของฉันมันคว้าเธอไว้
มันพังกำแพงที่ฉันสร้างขึ้นมา
ฉันเสียเวลาไปนานที่สรางมันเอาไว้
ฉันโกหกไม่ได้ เพราะเมื่อมันร้องไห้ ฉันถึงกับพูดไม่ออก
มันคิดถึงมือของเธอ

My hands
No they don’t wanna understand
They just shake and try to break
whatever peace I may find

มือฉัน
ไม่ มันไม่อยากที่จะเข้าใจ
มันสั่น และพยายามที่จะพังความสุขของฉัน

My hands
Your hands
They don’t want to be without
Your hands
They will not let me go
Not they will not let me go

มือของฉัน
มือของเธอ
มันไม่อยากจะอยู่โดยที่ไม่มี
มือของเธอ
มันจะไม่ปล่อยฉันไป
ไม่ มันจะไม่ยอมปล่อยฉันไป

My hands
Don’t wanna start again
My hands
No they don’t wanna understand
My hands
They just shake and try to break
whatever peace I may find

มือฉัน
ไม่อยากจะทำมันอีกแล้ว
มือของฉัน
ไม่ มันไม่เข้าใจ
มือฉัน
มันได้แค่สั่นและพยายามที่จะพังความสุขที่ฉันได้รับ

My hands
They only agree to hold
Your hands
And they don’t wanna be without
Your hands
And they will not let me go
No they will not let me go

มือฉัน
มันได้แต่ยอมรับที่จะกุมไว้
กุมมือของเธอ
และมันไม่อยากอยู่โดยไม่มี
มือของเธอ
และมันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป
ไม่ มันจะไม่ปล่อยให้ฉันไป