แปลเพลง How Do I Live – Trisha Yearwood (OST. CON AIR)

นี่มัน week เพลงประกอบหนังหรือ week เพลงเก่ากันเนี่ย (ช่วยไม่ได้เพลงประกอบหนังเพราะๆ มักจะไปอยู่ในหนังเก่าๆ)
เพลงนี้ประกอบหนังเรื่อง Con Air หนังปี ค.ศ. 1997 (ก่อนแอดมินเกิดอีก..)

How do I get through one night without you
If I had to live without you
What kind of life would that be

ฉันจะผ่านคืนๆนึงไปได้ยังไงเมื่อไม่มีเธอ
ถ้าฉันต้องอยู้โดยไม่มีเธอ
ชีวิตแบบนั้นมันจะเป็นยังไงกัน?

Oh and I, I need you in my arms
Need you to hold
You’re my world, my heart, my soul

แล้วก็ฉัน ฉันต้องการเธอในอ้อมกอดฉัน
ต้องการจะกอดเธอไว้
เธอคือโลกของฉัน หัวใจของฉัน และเธอเป็นจิตวิญญาณของฉัน

If you ever leave
Baby, you would take away everything good in my life

หากคุณทิ้งฉันไป
เหมือนกับเธอเอาทุกอย่างที่ดีในชีวิตของฉันไปเลย ที่รัก

 
Without you there’d be no sun in my sky
There would be no love in my life
There’d be no world left for me

ไม่มีเธอ มันจะไม่มีดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของฉัน
มันจะไม่มีความรักในชีวิตของฉัน
และมันจะไม่มีอะไรเลย มันว่างเปล่า

And I, baby I don’t know what I would do
I’d be lost if I lost you
If you ever leave
Baby, you would take away everything real in my life
And tell me now

ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
ฉันเหมือนคนหลงทางถ้าเสียเธอไป
ถ้าเธอทิ้งฉันไป
ที่รัก นั่นคือการเอาทุกสิ่งที่ดีในชีวิตของฉันไป
บอกฉันมาเลย

 
How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I, how do I
Oh, how do I live

ฉันจะอยู่ยังไงเมื่อไม่มีเธอ
ฉันอยากจะรู้ว่า
ฉันจะหายใจโดยไม่มีเธอได้ยังไง
หากเธอทิ้งฉันไป
ฉันจะมีชีวิตรอดได้ยังไง
ได้ยังไง ได้ยังไง
ฉันจะอยู่ยังไง

If you ever leave
Baby, you would take away everything
Need you with me
Baby, ’cause you know that you’re everything good in my life
And tell me now

หากเธอทิ้งฉันไป
ที่รัก เธอจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไป
ฉันต้องการเธออยู่กับฉัน
เพราะเธอรู้ เธอคือสิ่งที่ดีทั้งหมดในชีวิตฉัน
เธอพูดมาสิ

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I, how do I
Oh, how do I live

ฉันจะอยู่ยังไงเมื่อไม่มีเธอ
ฉันอยากจะรู้ว่า
ฉันจะหายใจโดยไม่มีเธอได้ยังไง
หากเธอทิ้งฉันไป
ฉันจะมีชีวิตรอดได้ยังไง
ได้ยังไง ได้ยังไง
ฉันจะอยู่ยังไง

How do I live
Without you baby

ฉันจะมีชีวิตได้ยังไง
เมื่อไม่มีเธอ