แปลเพลง Shadow – Ashlee Simpson

THE RARE ITEM : ฟังฉันหน่อยเถอะทุกคน ฟังฉันที! 
//เด็มมี่ได้กล่าวไว้ยามบ่นในกลุ่มเพื่อนแล้วไม่มีใครฟัง

I was six years old
When my parents went away
I was stuck inside a broken life
I couldn’t wish away
She was beautiful
She had everything and more
And my escape was hiding out and running for the door

ฉันเพิ่งหกขวบ
ตอนที่พ่อแม่จากฉันไป
ฉันติดอยู่ในชีวิตที่พังพินาศนี้
ฉันหวังอะไรไม่ได้เลย
เธอคนนั้นสวยเหลือเกิน
ผู้หญิงคนนั้นมีทุกอย่าง
และทางออกของฉัน คือซ่อน และวิ่งไปหาประตู

Somebody listen please
It used to be so hard being me
Living in the shadow
Of someone else’s dream
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
Living in a nightmare
A never-ending sleep
But now that I am wide awake
My chains are finally free
Don’t feel sorry for me

ขอสักคนเถอะ ฟังฉันที ได้โปรด
มันเคยยากนะที่จะเป็นฉัน
อยู่ในเงามืด
ในฝันของใครคนอื่น
พยายามจะหามือที่จะยึดจับเอาไว้ แต่ทุกๆสัมผัสมันช่างเย็นเหลือเกิน
อยู่ในฝันร้าย
การนอนที่ไม่มีวันตื่น
แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้ว
โซ่ของฉันมันพังไปแล้ว
อย่ามาเสียใจให้กับฉันเลย

All the days collided
One less perfect than the next
I was stuck inside someone else’s life and always second best
Oh, I love you now ’cause now I realize
That it’s safe outside to come alive in my identity

มันยุ่งไปหมดทั้งวัน
แต่นับวันมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ
ฉันติดอยู่ในชีวิตคนอื่น และเป็นที่สองเสมอ
ตอนนี้ฉันรักเธอ เพราะฉันเข้าใจแล้ว
เพราะมันปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตข้างนอกนี่แบบเป็นตัวของฉันเอง

So if you’re listening
There’s so much more to me you haven’t seen
Living in the shadow
Of someone else’s dream
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
Living in a nightmare
A never-ending sleep
But now that I am wide awake
Then I can finally see
Don’t feel sorry for me

ดังนั้น ถ้าเธอกำลังฟังฉันอยู่
มันมีอีกหลายอย่างที่เธอยังไม่ได้เห็นเกี่ยวกับฉัน
อยู่ในเงามืด
ในฝันของใครคนอื่น
พยายามจะหามือที่จะยึดจับเอาไว้ แต่ทุกๆสัมผัสมันช่างเย็นเหลือเกิน
อยู่ในฝันร้าย
การหลับที่ไม่มีวันตื่น
แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้ว
สุดท้ายฉันก็ได้เห็น
อย่ามาเสียใจกับฉันเลย

Mother, sister, father, sister, mother
Everything’s cool now
Mother, sister, father, sister, mother
Everything’s cool now
Oh, my life is good
I’ve got more than anyone should
Oh, my life is good
And the past is in the past

แม่ พี่ พ่อ ทุกอย่างมันโอเคแล้วนะตอนนี้
แม่ พี่ พ่อ ตอนนี้ ทุกอย่างมันดีแล้วนะ
ชีวิตของฉันมันดีจริงๆ
ฉันได้มากกว่าที่ทุกๆคนควรจะได้
ชีวิตของฉันดีเหลือเกิน
และอดีตก็คืออดีต

I was living in the shadow
Of someone else’s dream
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
I’m living in a new day
I’m living it for me
And now that I am wide awake
Then I can finally see
So don’t feel sorry for me
Don’t feel sorry, don’t feel sorry for me
Don’t feel sorry, don’t feel sorry for me

ฉันเคยอยู่ในเงามืด
ในฝันของใครคนอื่น
พยายามจะหามือที่จะยึดจับเอาไว้ แต่ทุกๆสัมผัสมันช่างเย็นเหลือเกิน
ฉันอยู่ในวันใหม่แล้ว
ฉันอยู่เพื่อตัวฉันเอง
และฉันมองเห็นแล้วตอนนี้
สุดท้ายฉันก็ได้เห็น
ดังนั้นก็อย่ามาเสียใจกับฉันเลย
อย่าเสียใจ อย่าเสียใจกับฉันเลย
อย่าเสียใจ อย่าเสียใจกับฉันเลย

Living in, living in, living in the shadow
Living in, living in, living in a new day

ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด
ใช้ชีวิตในวันใหม่