แปลเพลง Ever Ever After – Carrie Underwood

Unknown : อะไรนะ!Fairy Tale Week! นี่พวกนายจะว่างไปแล้วนะคิด week ได้ทุกวัน!
Demmy said : แล้วชอบไหมหล่ะ
Unknown : ชอบ!
เพลงนี้มาจากเรื่อง

Enchanted

ที่ตัวละครออกมาจากเทพนิยายอ่ะ 
(เอาจริงๆมันออกมาจากท่อน้ำ ไม่เข้าใจหาที่ดีๆมาออกไม่ได้หรือยังไงกัน)

Storybook endings, fairy tales coming true
Deep down inside we want to believe they still do
In our secretest heart, it’s our favourite part of the story
Let’s just admit we all want to make it too

นิทานมันจบแล้ว ถึงเวลาที่มันจะเป็นจริง
ลึกๆข้างใน เรายังอยากจะเชื่อว่าพวกเขามีอยู่จริง
ในหัวใจของพวกเรา มันคือช่วงที่ชอบที่สุด
ยอมรับเถอะ พวกเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเหมือนกัน

Ever ever after
If we just don’t get it our own way
Ever ever after
It may only be a wish away

ให้มันอยู่ตลอดไป
ถ้าพวกเราแค่ไม่ทำตามใจตัวเอง
ตลอดไป
มันอาจจะแค่การขอแค่ครั้งเดียวก็ได้

Start a new fashion, wear your heart on your sleeve
Sometimes you reach what’s real just by making believe
Unafraid, unashamed
There is joy to be claimed in this world
You even might wind up being glad to be you

มาเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ทำตามที่ใจสั่งมา
บางครั้งก่อนที่เธอจะไปถึงตรงนั้นจริงๆได้ เธอต้องเชื่อมันก่อน
อย่าไปกลัว อย่าไปอาย
ในโลกนี้มีความสุขตั้งมากมายที่จะไขว่ขว้ามาได้
สุดท้ายแล้ว เธออาจจะดีใจก็ได้ที่เธอเป็นเธอแบบนี้

Ever ever after
Though the world will tell you it’s not smart

ตลอดกาลนาน
แม้ว่าคนในโลกนี้จะบอกว่าสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหรก็ตาม

Ever ever after
The world can be yours if you let your heart
Believe in ever after

ตลอดไป
เธอจะได้ครองใจคนทั้งโลก แค่ปล่อยใจเธอไป
เชื่อในรักนิรันดร์

No wonder your heart feels it’s flying
Your head feels it’s spinning
Each happy ending’s a brand new beginning
Let yourself be enchanted, you just might break through

ไม่สงสัยเลยหรอที่ใจของเธอมันรู้สึกเป็นอิสระขนาดนี้
หัวก็ยังรู้สึกเหมือนหมุนไปมา
จุดจบสวยๆต่างๆ คือจุดเริ่มต้นใหม่
ดีใจเถอะ เธอจะได้มีความสุขกับมันไง

To ever ever after
Forever could even start today
Ever ever after
Maybe it’s just one wish away
Your ever ever after

เพื่อรักนิรันดร์
ตลอดไป มันจะเริ่มวันนี้ก็ได้
ตลอดกาล
อาจจะแค่การอธิฐานแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ชัวกาลนาน

(I’ve been dreaming of a true love’s kiss)

ฉันฝันถึงจูบจากรักแท้มาแสนนาน

Oh, for ever ever after

รักชั่วนิรันดร์