แปลเพลง The Call – Regina Spektor (OST. The Chronicle of Narnia:Prince Caspian)

https://www.youtube.com/watch?v=