แปลเพลง Drumming song – Florence and the Machine

Drumming song – Florence and the Machine

คึคึคึคึคึคึคึ
(เหอ?)
คึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึ
(ไรวะ??)
กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!!!

(……)

เพลงนี้มันประกอบ
OPV Cherik อิริค แลนเชอร์กับชาร์ลส์ เซเวียร์ น่ะ…….

(……)

คึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึคึ *มองหน้ากัน*
(หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ *มองหน้ากัน*)
*หัวเราะพร้อมกันอย่างเสียสติ*

There’s a drumming noise inside my head
That starts when you’re around
I swear that you could hear it
It makes such an all mighty sound

มันมักจะมีเสียงๆ หนึ่งดังขึ้นในหัวของฉัน
ยามที่เธออยู่ใกล้ๆ
สาบานได้เลยว่าเธอต้องได้ยินมันแน่ๆ
เพราะเสียงของมันนั้นก้องกังวาลเหลือเกิน

There’s a drumming noise inside my head
That throws me to the ground
I swear that you should hear it
It makes such an all mighty sound

มันมีเสียงๆ หนึ่งดังขึ้นในหัวของฉัน
เสียงซึ่งเหวี่ยงฉันลงกับพื้น
สาบานเลยว่าเธอน่าจะได้ยินมัน
เพราะเสียงของมันนั้นช่างทรงพลัง

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

ดังยิ่งกว่าเสียงไซเรน
กังวานยิ่งกว่าระฆัง
หวานล้ำยิ่งกว่าสรวงสวรรค์
และเร่าร้อนยิ่งกว่าผืนนรก

I ran to a tower where the church bells chime
I hoped that they would clear my mind
They left a ringing in my ear
But that drum’s still beating loud and clear

ฉันวิ่งไปที่โบสถ์นั้น ที่ซึ่งระฆังกำลังส่งเสียงดัง
หวังว่ามันจะทำให้ความคิดของฉันเรียบร้อยได้
พวกมันได้ทิ้งเสียงเหล่านั้นให้อยู่ในหูฉัน
แต่เสียงกลองเหล่านั้นก็ยังคงก้องดังและชัดเจน

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

ดังยิ่งกว่าเสียงสัญญาณ
กังวาลยิ่งกว่าเสียงระฆัง
ละมุนยิ่งกว่าฟ้าสวรรค์
และแผดเผายิ่งกว่าไฟนรก

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

บาดหูยิ่งกว่าเสียงไซเรน
กึกก้องยิ่งกว่าเสียงระฆัง
อ่อนโยนเสียยิ่งกว่าสรวงสวรรค์
และร้อนเร่าเหนือนรก

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

ดังยิ่งกว่าเสียงไซเรน
กังวานยิ่งกว่าระฆัง
หวานล้ำเหนือฟ้าสวรรค์
และแผดเผายิ่งกว่าไฟอเวจี

As I move my feet towards your body
I can hear this beat it fills my head up
And gets louder and louder
It fills my head up and gets louder and louder

ในขณะที่ฉันก้าวเท้าไปหาเธอ
ฉันได้ยินเสียงจังหวะนี้ดังก้องอยู่เต็มหัว
และดังขึ้น สนั่นขึ้น
มันเต็มหัวฉันไปหมด และไม่มีท่าทีว่าจะหยุดส่งเสียงกึกก้องเลย

I run to the river and dive straight in
I pray that the water will drown out the din
But as the water fills my mouth
It couldn’t wash the echoes out
But as the water fills my mouth
It couldn’t wash the echoes out

ฉันวิ่งไปยังแม่น้ำและดำลึกลงไปข้างใต้
อธิษฐานกับสายธารให้พัดพาเสียงที่กึกก้องนี้ไป
แต่ในยามที่น้ำนั้นท่วมปากของฉัน
มันกลับไม่อาจชะล้างเสียงสะท้อนนั้นได้
แต่ในตอนที่น้ำเหล่านั้นเต็มปาก
มันกลับไม่อาจพัดพาเสียงที่กึกก้องนั้นไป

I swallow the sound and it swallows me whole
Till there’s nothing left inside my soul
As empty as that beating drum
But the sound has just begun

ฉันกลืนเสียงนั้นลงไป และมันก็ได้กลืนกินตัวตนของฉันไปทั้งหมด
จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตวิญญาณของฉัน
ว่างเปล่าราวกับเสียงจังหวะกลองนั้น
แต่เสียงนั้นมันเพิ่งจะเริ่ม

As I move my feet towards your body
I can hear this beat it fills my head up
And gets louder and louder
It fills my head up and gets louder and louder

ในยามที่ฉันก้าวเท้าไปยังร่างของเธอ
ฉันก็ได้ยินท่วงทำนองนั้นกึกก้องอยู่ในหัว
มันทวีความดังขึ้นและดังขึ้น
มันเล่นอยู่ในหัวของฉันและดังก้องขึ้นไปเรื่อยๆ

There’s a drumming noise inside my head
That starts when you’re around
I swear that you could hear it
It makes such an all mighty sound

มันมีเสียงอึกทึกคึกโครมที่ดังอยู่ในหัวฉัน
ยามที่เธออยู่ข้างกาย
สาบานได้เลยว่าเธอน่าจะได้ยินมัน
เพราะเสียงนั้นช่างทรงพลังล้นเหลือ

There’s a drumming noise inside my head
That starts when you’re around
I swear that you could hear it
It makes such an all mighty sound

มันมักจะมีเสียงๆ หนึ่งดังขึ้นในหัวของฉัน
ยามที่เธออยู่ใกล้ๆ
สาบานเลยว่าเธอต้องได้ยินมันแน่ๆ
เพราะเสียงของมันนั้นก้องกังวาลเหลือเกิน

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

ดังยิ่งกว่าเสียงไซเรน
กังวาลยิ่งกว่าเสียงระฆัง
อ่อนโยนเหนือฟ้าสวรรค์
และร้อนเร่าเหนือนรก

Louder than sirens
Louder than bells
Sweeter than heaven
And hotter than hell

กึกก้องยิ่งกว่าเสียงไซเรน
คึกโครมเสียยิ่งกว่าระฆัง
หวานล้ำเกินกว่าสรวงสวรรค์
และแผดเผายิ่งกว่าไฟอเวจี

As I move my feet towards your body
I can hear this beat it fills my head up
And gets louder and louder
It fills my head up and gets louder and louder

ในยามที่ฉันก้าวเท้าไปยังร่างของเธอ
ฉันก็ได้ยินท่วงทำนองนั้นกึกก้องอยู่ในหัว
มันทวีความดังขึ้นและดังขึ้น
มันเล่นอยู่ในหัวของฉันและดังก้องขึ้นไปเรื่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ…..