แปลเพลง Ignorance – Paramore

แอดมินสอบเสร็จแล้ว!!!!!!
เป็นความรู้สึกที่ถูกจัดอันดับว่ายอดเยี่ยม top 10
1.ลืมที่อ่านมาทั้งหมด….
2.ได้เวลาเที่ยว ><
แต่เอ๊ะ…..?

.
.
.

ผลสอบหล่ะ?

If I’m a bad person, you don’t like me
Well I guess I’ll make my own way
It’s a circle
A mean cycle
I can’t excite you anymore

ถ้าฉันเป็นคนไม่ดี และเธอไม่ชอบฉัน
งั้นฉันไปตามทางของฉันก็ได้
มันเป็นวงเวียน
หมายถึงวัฐจักรน่ะ
ฉันทำให้เธอสนุกไม่ได้แล้ว

Where’s your gavel? Your jury?
What’s my offense this time?
You’re not a judge but if you’re gonna judge me
Well sentence me to another life

ไหนหล่ะผู้พิพากษากับคณะลูกขุนของเธอ?
ฉันทำอะไรผิดหล่ะคราวนี้?
เธอไม่ใช่ผู้พิพากษา แต่ถ้าเธอจะมาตัดสินฉัน
ก็ติดสินประหารฉันไปเลยก็ดีนะ!

Don’t wanna hear your sad songs
I don’t wanna feel your pain
When you swear it’s all my fault
Cause you know we’re not the same (no)
We’re not the same (no)
Oh we’re not the same

ไม่อยากได้ยินเพลงเศร้าของเธออีกและ
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเจ็บแค่ไหน
ฉันผิดเองที่ไปเชื่อคำสาบานของเธอ
เพราะเธอรู้ดีนิ เราไม่เหมือนเดิม
เราไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
เราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว

Yeah the friends who stuck together
We wrote our names in blood
But I guess you can’t accept that the change is good (hey)
It’s good (hey)
It’s good

เพื่อนที่เคยสนิทกันสุดๆ
เพื่อนที่เขียนชื่อด้วยเลือด
แต่ฉันว่าเธอรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
มันดีจะตาย
มันดีจะตายไป

Well you treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out
You treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out

เธอทำเหมือนฉันเป็นคนแปลกหน้า
อ้าวสวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักครับ!
ฉันว่าฉันไปดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันจะดีกว่า
เธอทำเหมือนเธอไม่เคยรู้จักฉัน
สวัสดีนะนาย ยินดีที่ได้รู้จัก!
ฉันว่าฉันออกมาดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันดีกว่า

Ignorance is your new best friend
Ignorance is your new best friend

ความโง่เป็นเพื่อนใหม่ของเธอ!

This is the best thing that could’ve happened
Any longer and I wouldn’t have made it
It’s not a war no, it’s not a rapture
I’m just a person but you can’t take it
The same tricks that, that once fooled me
They won’t get you anywhere
I’m not the same kid from your memory
Well now I can fend for myself

นี่คือสิ่งที่ดีสุดที่จะเกิดขึ้นได้
ถ้านานไปกว่านี้ฉันคงทำมันไม่ได้แน่ๆ
นี่ไม่ใช่สงคราม และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรยินดี
ฉันเป็นแค่คนๆนึง แต่เธอก็รับไม่ได้
มุขเดียวกับที่เคยหลอกฉัน
มันไม่ทำให้เธอได้อะไรขึ้นมา
ฉันไม่ใช่เด็กคนเดิมในความคิดของเธอ
ตอนนี้ฉันดูแลตัวเองได้

Don’t wanna hear your sad songs
I don’t wanna feel your pain
When you swear it’s all my fault
Cause you know we’re not the same (no)
We’re not the same (no)
Oh we’re not the same

ไม่อยากได้ยินเพลงเศร้าของเธออีกและ
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเจ็บยังไง
ฉันผิดเองที่ไปเชื่อคำสาบานของเธอ
เพราะเธอรู้ดีนิ เราไม่เหมือนเดิม
เราไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
เราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว

Yeah the friends who stuck together
We wrote our names in blood
But I guess you can’t accept that the change is good (hey)
It’s good (hey)
It’s good

เพื่อนที่เคยสนิทกันสุดๆ
เพื่อนที่เขียนชื่อด้วยเลือด
แต่ฉันว่าเธอรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
มันดีจะตาย
มันดีจะตายไป

Well you treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out
You treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out

เธอทำเหมือนฉันเป็นคนแปลกหน้า
อ้าวสวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักครับ!
ฉันว่าฉันไปดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันจะดีกว่า
เธอทำเหมือนเธอไม่เคยรู้จักฉัน
สวัสดีนะนาย ยินดีที่ได้รู้จัก!
ฉันว่าฉันออกมาดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันดีกว่า

Ignorance is your new best friend
Ignorance is your new best friend
Ignorance is your new best friend
Ignorance is your new best friend

ให้ความโง่มันเป็นเพื่อนใหม่ของเธอ!
ให้ความโง่มันเป็นเพื่อนใหม่ของเธอ!
ให้ความโง่มันเป็นเพื่อนใหม่ของเธอ!
ให้ความโง่เขลามันเป็นเพื่อนใหม่ของเธอ!

Well you treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out
You treat me just like another stranger
Well it’s nice to meet you sir
I guess I’ll go
I best be on my way out

เธอทำเหมือนกับฉันเป็นคนแปลกหน้า
ก็ได้นะ สวัสดีเธอ ยินดีที่ได้รู้จัก!
ฉันว่าฉันไปดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันจะดีกว่า
เธอทำเหมือนเธอไม่เคยรู้จักฉัน
สวัสดีนะนาย ยินดีที่ได้รู้จัก!
ฉันว่าฉันออกมาดีกว่า
ฉันไปตามทางของฉันจะดีกว่า