แปลเพลง Am I Wrong – Nico & Vinz

เป็นเพลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในโลกที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรัก….
แอดมินชอบนะ!
คือเพลงมันพูดประมาณ "ฉันผิดหรอที่จะเลือกชีวิตของฉันเอง?"

"Am I Wrong – Nico & Vinz"
Am I wrong for thinking out the box from where I stay?
Am I wrong for saying that I choose another way?

ฉันผิดหรอ ที่จะทำตัวออกนอกกรอบที่ฉันอยู่?
ฉันผิดหรอที่พูดไปว่าฉันเลือกจะเดินทางอื่น?

I ain’t tryna do what everybody else doing
Just cause everybody doing what they all do
If one thing I know, I’ll fall but I’ll grow
I’m walking down this road of mine, this road that I call home

ฉันไม่อยากลองทำสิ่งที่ทุกคนเขาทำกัน
ก็เขาทำกันได้เยอะแยะไป
มีหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้ ถึงฉันจะพลาด แต่ฉันก็จะได้เรียนรู้
ฉันเลือกทางนี้ ทางที่ฉันอยาก ทางที่ฉันเรียกว่าบ้าน

So am I wrong
For thinking that we could be something for real?
Now am I wrong
For trying to reach the things that I can’t see?

แล้วฉันผิดหรอ?
ที่คิดว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมา
ฉันผิดใช่ไหม?
ที่พยายามไขว่คว้าสิ่งที่ฉันมองไม่เห็น

But that’s just how I feel,
That’s just how I feel
That’s just how I feel
Trying to reach the things that I can’t see

ฉันก็แค่รู้สึก
มันเป็นความรู้สึกลึกๆ
มันแค่สิ่งที่ฉันอยากทำ
อยากจะพยายามไขว่คว้าสิ่งที่มองไม่เห็น

Am I tripping for having a vision?
My prediction: I’mma be on the top of the world

ฉันผิดหรอ? ที่มีความคิดของตัวเอง
ที่ฉันคิดไว้ คือฉันจะไปเป็นที่หนึ่งของโลก

Walk your walk and don’t look back, always do what you decide
Don’t let them control your life, that’s just how I feel
Fight for yours and don’t let go, don’t let them compare you, no
Don’t worry, you’re not alone, that’s just how we feel

เดินต่อไป และไม่หันกลับมามองเบื้องหลัง ทำในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจ
อย่าให้ใครมากำหนดชีวิตเธอได้ นั่นแหละที่ฉันรู้สึก
สู้เพื่อตัวเอง และอย่ายอมแพ้ อย่าให้ใครมาเปรียบเทียบเธอได้
อย่าห่วงไปเธอไม่ใช่คนเดียวหรอก นั่นแหละที่ฉันรู้สึก

Am I wrong (am I wrong)
For thinking that we could be something for real?
(oh yeah yeah yeah oh)
Now am I wrong (am I wrong)
For trying to reach the things that I can’t see?
(oh yeah yeah yeah yeah)

ฉันผิดหรอ?
ที่คิดว่าสิ่งที่ฉันฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมา
ฉันผิดใช่ไหม?
ที่พยายามไขว่คว้าสิ่งที่ฉันมองไม่เห็น

But that’s just how I feel,
That’s just how I feel
That’s just how I feel
Trying to reach the things that I can’t see

ฉันก็แค่รู้สึก
มันเป็นความรู้สึกลึกๆ
มันแค่สิ่งที่ฉันอยากทำ
อยากจะพยายามไขว่คว้าสิ่งที่มองไม่เห็น

If you tell me I’m wrong, wrong
I don’t wanna be right, right
If you tell me I’m wrong, wrong
I don’t wanna be right
[2x]

ถ้าเธอบอกว่าฉันผิด
งั้นฉันขอผิดแบบนี้ดีกว่า
ถ้าเธอบอกว่าฉันผิด
ฉันก็ไม่อยากจะถูกแล้วหล่ะ

Am I wrong
For thinking that we could be something for real?
Now am I wrong
For trying to reach the things that I can’t see?

ฉันผิดหรอ?
ที่คิดว่าสิ่งที่ฉันฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมา
ฉันผิดใช่ไหม?
ที่พยายามไขว่คว้าสิ่งที่ฉันมองไม่เห็น

But that’s just how I feel,
That’s just how I feel
That’s just how I feel
Trying to reach the things that I can’t see

แต่มันก็แค่ที่ฉันรู้สึก
ฉันก็แค่รู้สึก
มันแค่สิ่งที่ฉันอยากทำ
อยากจะพยายามไขว่คว้าสิ่งที่มองไม่เห็น

So am I wrong (am I wrong)
For thinking that we could be something for real?
(oh yeah yeah yeah oh)
Now am I wrong (am I wrong)
For trying to reach the things that I can’t see?
(oh yeah yeah yeah yeah)

แล้วฉันผิดหรอ?
ที่คิดว่าสักวันมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้
ฉันผิดใช่ไหม?
ที่พยายามจะหาสิ่งที่ฉันมองไม่เห็น

But that’s just how I feel,
That’s just how I feel
That’s just how I feel
Trying to reach the things that I can’t see

แต่มันก็แค่ที่ฉันรู้สึก
ฉันก็แค่รู้สึก
มันแค่สิ่งที่ฉันอยากทำ
อยากจะพยายามไขว่คว้าสิ่งที่มองไม่เห็น