แปลเพลง Centuries – Fall Out Boy

จะว่าไปทำอะไรให้โลกได้จารึกไว้ก็ดูดีไม่ใช่น้อยน้า…….

.
.

หน้าด้านที่สุดในโลกก็ไม่เลว!
//ก็ไม่รู้จะแข่งอะไรแล้ว…
//แข่งหน้าตาดีได้ไหม?

Some legends are told
Some turn to dust or to gold
But you will remember me
Remember me for centuries
And just one mistake
Is all it will take.
We’ll go down in history
Remember me for centuries
Remember me for centuries

บางตำนานเขาว่าไว้
บางอันก็ได้รับการจารึก บางอันก็เลือนหายไป
แต่เธอจะจำฉันได้
จะได้จำฉันไปตลอดกาลแน่ๆ
ความผิดพลาดครั้งหนึ่ง
นี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องจารึก
เราจะเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์
จำฉันไว้นะ
จำฉันไว้ให้นานๆ

Mummified my teenage dreams
No, it’s nothing wrong with me
The kids are all wrong,
The stories are off
Heavy metal broke my heart

โอ้ยให้ตายเถอะ ชีวิตวัยรุ่นของฉัน
ไม่ มันไม่มีอะไรที่ฉันทำพลาด
เป็นเด็กมันก็ผิดหมดแหละ
เรื่องมันก็แค่นี้
เฮฟวีเมทัลทำร้ายจิตใจฉัน….

Come on, come on and let me in
The bruises on your thighs like my fingerprints
And this is supposed to match
The darkness that you felt
I never meant for you to fix yourself

ให้ฉันเข้าไปเถอะ
เธอต้องเข้มแข็งเหมือนที่ฉันเชื่อในตัวเธอ
ความรักที่ฉันมีให้เธอ มันควรจะรักษาเธอได้
จากความเจ็บปวดที่เธอรู้สึก
แต่กลายเป็นว่าเธอกลับเจ็บหนักกว่าเดิม

Some legends are told
Some turn to dust or to gold
But you will remember me
Remember me for centuries
And just one mistake
Is all it will take.
We’ll go down in history
Remember me for centuries
Remember me for centuries

บางตำนานเขาว่าไว้
บางอันก็ได้รับการจารึก บางอันก็เลือนหายไป
แต่เธอจะจำฉันได้
จะได้จำฉันไปตลอดกาลแน่ๆ
ความผิดพลาดครั้งหนึ่ง
นี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องจารึก
เราจะเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์
จำฉันไว้นะ
จำฉันไว้ให้นานๆ

And I can’t stop ’til the whole world knows my name
‘Cause I was only born inside my dreams
Until you die for me, as long as there is a light, my shadow’s over you
‘Cause I am the opposite of amnesia
And you’re a cherry blossom
You’re about to bloom
You look so pretty, but you’re gone so soon

ฉันหยุดไม่ได้ จนกว่าทั้งโลกจะรู้จักชื่อของฉัน
เพราะฉันเคยทำมันได้แค่ในฝัน
จนกว่าทุกคนจะตายเพื่อมัน ตราบใดที่มีไฟส่องมา ฉันก็จะทำมันต่อไป
เพราะฉันจะต้องเป็นที่จดจำ
และเธอก็เหมือนกับดอกไม้
ที่กำลังจะเบ่งบาน
เธอดูสวยดีนะ แต่ก็แค่ไม่นานหรอก

Some legends are told
Some turn to dust or to gold
But you will remember me
Remember me for centuries
And just one mistake
Is all it will take.
We’ll go down in history
Remember me for centuries
Remember me for centuries

บางตำนานเขาว่าไว้
บางอันก็ได้รับการจารึก บางอันก็เลือนหายไป
แต่เธอจะจำฉันได้
จะได้จำฉันไปตลอดกาลแน่ๆ
ความผิดพลาดครั้งหนึ่ง
นี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องจารึก
เราจะเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์
จำฉันไว้นะ
จำฉันไว้ให้นานๆ

We’ve been here forever
And here’s the frozen proof
I could scream forever
We are the poisoned youth

เราจะอยู่ตรงนี้ตลอดไป
และนี่คือหลักฐานที่จะคงอยู่
ฉันจะได้ร้องเพลงตลอดไป
เราอยากจะร้องเพลงตลอดไป

Some legends are told
Some turn to dust or to gold
But you will remember me
Remember me for centuries
And just one mistake
Is all it will take,
We’ll go down in history
Remember me for centuries

บางตำนานเขาว่าไว้
บางอันก็ได้รับการจารึก บางอันก็เลือนหายไป
แต่เธอจะจำฉันได้
จะได้จำฉันไปตลอดกาลแน่ๆ
ความผิดพลาดครั้งหนึ่ง
นี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องจารึก
เราจะเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์
จำฉันไว้นะ
จำฉันไว้ให้นานๆ

We’ll go down in history
Remember me for centuries

เราจะลงไปในหน้าประวัติศาสตร์
จำพวกเราไว้นะ