แปลเพลง Hot N Cold – Katy Perry

เป็นเพลงที่เข้าใจมาตลอดว่าแอดมินคนอื่นคงแปลไปแล้ว….
แต่ไม่มี!
//นี่มันเพลงฮิตเชียวนะเธอ…….

"Hot N Cold – Katy Perry"
You change your mind
Like a girl changes clothes.
Yeah, you, PMS
*
Like a bitch
I would know
And you over think
Always speak
Critically

เธอมันคนไม่รักษาคำพูด
เหมือนกับผู้หญิงที่เลือกชุดไปๆมาๆ
ใช่ เธอมันเอาแน่เอานอนไม่ได้
เหมือนกับผู้หญิง
ฉันน่าจะรู้นะ
และเธอ คิดมากไป
พูดอะไรก็ไม่รู้
จับใจความไม่ได้เลย

I should know
That you’re no good for me

ฉันน่าจะรู้
ว่าเธอมันไม่ได้มีดีอะไรสำหรับฉันเลย

‘Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up

เพราะเธออารมณ์ร้อนๆหนาวๆ
บะกี้เพิ่งบอกว่าใช่ แต่ตอนนี้บอกไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
เธอบอกว่ามันไม่ใช่ ทั้งๆที่มันใช่
ตัวเลือกมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
เราทะเลาะกัน แล้วเราก็เลิกกัน
พอเราจูบ เราก็กลับมารักกันใหม่

(you) You don’t really wanna stay, no
(you) But you don’t really wanna go-o
You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down

เธอ! เธอไม่ได้อยากจะอยู่หรอก
แต่เธอ! แต่เธอก็ไม่อยากจะไปเหมือนกัน
เพราะอารมณ์เธอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น
เดี๋ยวใช่ เดี๋ยวไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ

We used to be
Just like twins
So in sync
The same energy
Now’s a dead battery
Used to laugh ’bout nothing
Now you’re plain boring

เราเคบเป็นเหมือน
ฝาแฝดกัน
เข้ากันสุดๆ
หัวใจดวงเดิมที่มีให้กัน
ตอนนี้มันไม่เหลือเยื่อใย
เคยขำในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ตอนนี้เธอช่างน่าเบื่อ

I should know that
You’re not gonna change

ฉันน่าจะรู้
ว่าเธอจะไม่เปลี่ยนแปลง

‘Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up

เพราะเธออารมณ์ร้อนๆหนาวๆ
บะกี้เพิ่งบอกว่าใช่ แต่ตอนนี้บอกไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
เธอบอกว่ามันไม่ใช่ ทั้งๆที่มันใช่
ตัวเลือกมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
เราทะเลาะกัน แล้วเราก็เลิกกัน
พอเราจูบ เราก็กลับมารักกันใหม่

(you) You don’t really wanna stay, no
(you) But you don’t really wanna go-o
You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down

เธอ! เธอไม่ได้อยากจะอยู่หรอก
แต่เธอ! แต่เธอก็ไม่อยากจะไปเหมือนกัน
เพราะอารมณ์เธอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น
เดี๋ยวใช่ เดี๋ยวไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ

Someone call the doctor
Got a case of a love bi-polar
Stuck on a roller coaster
Can’t get off this ride

ใครก็ได้ ตามหมอที!
เจอเคสคนอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
งงเหลือเกิน
หยุดมันไม่ได้สักที

You change your mind
Like a girl changes clothes

เธอมันคนไม่รักษาคำพูด
เหมือนกับผู้หญิงที่เลือกชุดไปๆมาๆ

‘Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up

เพราะเธออารมณ์ร้อนๆหนาวๆ
บะกี้เพิ่งบอกว่าใช่ แต่ตอนนี้บอกไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
เธอบอกว่ามันไม่ใช่ ทั้งๆที่มันใช่
ตัวเลือกมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
เราทะเลาะกัน แล้วเราก็เลิกกัน
พอเราจูบ เราก็กลับมารักกันใหม่

You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up

เธออารมณ์ร้อนๆหนาวๆ
บะกี้เพิ่งบอกว่าใช่ แต่ตอนนี้บอกไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย
เธอบอกว่ามันไม่ใช่ ทั้งๆที่มันใช่
ตัวเลือกมันก็ชัดขนาดนั้น!
เราทะเลาะกัน แล้วเราก็เลิกกัน
พอเราจูบ เราก็กลับมารักกันใหม่

(you) You don’t really wanna stay, no
(you) But you don’t really wanna go-o
You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down, down…

เธอ! เธอไม่ได้อยากจะอยู่หรอก
แต่เธอ! แต่เธอก็ไม่อยากจะไปเหมือนกัน
เพราะอารมณ์เธอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น
เดี๋ยวใช่ เดี๋ยวไม่ใช่
เธอเหมือนผีเข้าผีออก
อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
*(PMS : Premenstrual syndrome คือ อาการก่อนมีประจำเดือนครับ

)