แปลเพลง Right Here, Right Now – High School Musical 3

คนมีความรักนี้มันดีนะ…..
//ปาแก้วใส่กำแพง

"Right Here, Right Now – High School Musical 3"
Hmm yea
Hey Yea
Can You imagine?
What would happen?
If we could have any dream
I’d wish this moment
Was ours to own it
And that it would never leave
Then i would thank that star
That made our wish come true
(come true) oh yeah
Cause he knows that
Where you are is where
I should be too

เธอคิดออกไหมหล่ะ?
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น?
ถ้าเราเป็นได้ทุกๆอย่างแบบที่ฝัน
ฉันจะหวังให้ตอนนี้
เป็นช่วงเวลาของเรา
และฉันจะไม่มีวันไปไหน
ฉันจะขอบคุณพระเจ้า
ที่ทำให้ความหวังของเราเป็นจริง
เพราะท่านรู้
เธอจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ที่นั่นก็ต้องมีฉันอยู่เหมือนกัน

Right here, Right now
I’m looking at you and
My Heart loves the view
Cause you mean everything

ที่นี่ และตอนนี้
ฉันมองไปที่เธอ และฉันรู้สึก
หัวใจของฉันไม่ต้องการอะไรอีก
เพราะเธอคือทุกๆอย่าง

Right Here, I’ll promise you Somehow that tomorrow
Can wait for some other
Day to be (to be)
But right now there’s you and me

ตรงนี้ ฉันสัญญากับเธอ ว่าในวันพรุ่งนี้
วันข้างหน้าที่รออยู่
ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ตอนนี้ จะมีเธอและฉัน

If this was forever,
What could be better?
We already proved it was
But that two thousand one hundred twenty three hours,
Blend in the universe
Gonna make everything
In our whole world change
(it’s our change, yeah)
And you know that
Where we are
will never be the same oh no

ถ้านี่จะคงอยู่ตลอดไป
อะไรมันจะดีไปกว่านี้หล่ะ?
เราได้พิสูจน์ไปแล้ว
แต่สองพันหนึ่งร้อยกับอีกยี่สิบสามชั่วโมง
ที่อยู่ในจักรวาลนี้
จะทำให้ทุกๆสิ่งในโลกเปลี่ยนไป
และเธอรู้นิ
ที่ๆเราอยู่ตอนนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Right here, Right now
I’m looking at you and
My Heart loves the view
Cause you mean everything

ที่นี่ และตอนนี้
ฉันมองไปที่เธอ และฉันรู้สึก
หัวใจของฉันไม่ต้องการอะไรอีก
เพราะเธอคือทุกๆอย่าง

Right Here, I’ll promise you Somehow that tomorrow
Can wait for some other
Day to be (to be)
But right now there’s you and me

ตรงนี้ ฉันสัญญากับเธอ ว่าในวันพรุ่งนี้
วันข้างหน้าที่รออยู่
ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ตอนนี้ จะมีเธอและฉัน

Oh we know it’s coming
And it’s coming fast
(As long as there’s
You and me)
(Oh yeah)
So lets make the our
Second last, make it last!

เรารู้ว่าสักวันมันจะมาถึง
และมันก็มาถึงเร็วมาก
(ตราบเท่าที่เรามีกัน)
เรามาทำใหวินาทีนี้ เป็นวินาทีสุดท้ายที่น่าจดจำกันเถอะ

Right here, Right now
I’m looking at you and
My Heart loves the view
Cause you mean everything

ที่นี่ และตอนนี้
ฉันมองไปที่เธอ และฉันรู้สึก
หัวใจของฉันไม่ต้องการอะไรอีก
เพราะเธอคือทุกๆอย่าง

Right Here, I’ll promise you Somehow that tomorrow
Can wait for some other
Day to be (to be)
But right now there’s you and me
(you and me)

ตรงนี้ ฉันสัญญากับเธอ ว่าในวันพรุ่งนี้
วันข้างหน้าที่รออยู่
ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ตอนนี้ จะมีเธอและฉัน
(เธอและฉัน)

Ohh you and me

เพียงเธอและฉัน

But right now there’s you and me

ตอนนี้ มีเธอและฉัน