แปลเพลง Two Is Better Than One – Boys Like Girls

มีหลายๆอย่างที่บอกว่า สองดีกว่าหนึ่ง
1. มันเยอะกว่า
2. ถ้าเป็นเกรด  2 จะดีกว่า (แต่ทางที่ดีขอ 4)
//ไม่มีแก่นสารเลยแอดมิน…

"Two Is Better Than One – Boys Like Girls"
I remember what you wore on the first day
You came into my life and I thought hey
You know, this could be something

ฉันจำชุดที่เธอใส่ในวันแรกที่เราเจอกัน
เธอเข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันก็คิดนะ
ฉันว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่าง

‘Cause everything you do and words you say
You know that it all takes my breath away
And now I’m left with nothing

เพราะทุกๆสิ่งที่เธอทำและทุกๆคำที่เธอพูด
เธอรู้ไหม มันทำให้ฉันไม่ไปไม่ถูกเลย
แล้วตอนนี้ ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดี

So maybe it’s true that I can’t live without you
And maybe two is better than one
But there’s so much time to figure out the best of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two is better than one

ฉันว่ามันน่าจะจริง ว่าฉันขาดเธอไปไม่ได้
และบางที อยู่เป็นคู่น่าจะดีกว่าอยู่คนเดียว
มันยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต
แต่เธอเป็นคนที่ฉันว่า ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้ว
และฉันว่า ยังไงสองคน ก็ดีกว่าอยู่คนเดียว

I remember every look upon your face
The way you roll your eyes, the way you taste
You make it hard for breathing

ฉันจำใบหน้าของเธอได้
เวลาที่เธอกลอกตาไปมา เวลาที่เธอชิมอาหาร
เธอทำให้ฉันหายใจแทบไม่ได้

‘Cause when I close my eyes and drift away
I think of you and everything’s okay
I’m finally now believing

เพราะเมื่อฉันหลับตาและปล่อยตัวไป
ฉันแค่คิดถึงเธอ แลทุกๆอย่างมันก็ดีขึ้นมาเอง
ถึงตอนนี้ ฉันเชื่อนะ

Then maybe it’s true that I can’t live without you
And maybe two is better than one
But there’s so much time to figure out the best of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two is better than one

ฉันว่ามันน่าจะจริง ว่าฉันขาดเธอไปไม่ได้
และบางที อยู่เป็นคู่น่าจะดีกว่าอยู่คนเดียว
มันยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต
แต่เธอเป็นคนที่ฉันว่า ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้ว
และฉันว่าอยู่กับเธอน่าจะดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว

I remember what you wore on the first day
You came into my life and I thought, hey (hey, hey)

ฉันยังจำชุดที่เธอใส่ในวันแรกที่เราพบกัน
เธอเข้ามาในชีวิตฉัน ฉันคิดว่า นี่…

Maybe it’s true that I can’t live without you
Maybe two is better than one
There’s so much time to figure out the best of my life
And you’ve already got me coming undone

มันอาจจะจริง ที่ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ
บางทีอยู่กับเธอน่าจะดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว
มันยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต
แต่เธอเป็นคนที่ทำให้ฉันคิดว่า ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้ว
และฉันว่าอยู่กับเธอน่าจะดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว

And I’m thinking, ooh, I can’t live without you
‘Cause, baby, two is better than one
There’s so much time to figure out the best of my life
But I’ll figure out with all that’s said and done
Two is better than one, two is better than one

ฉันคิดว่าฉันขาดเธอไปไม่ได้
เพราะว่าอยู่กับเธอมันดีกว่าอยู่ต้องอยู่ตัวคนเดียว
ถึงบนโลกนี้จะมีเวลามากมายให้ได้หาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
แต่ฉันเข้าใจแล้ว ฉันหาสิ่งที่ดีที่สุดเจอแล้ว
อยู่ด้วยกัน มันดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว