แปลเพลง Imaginary – Evanescence

บางทีเราก็รู้สึกเหมือนว่าโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายเกินไปใช่ไหม? คือแบบ โหดจนอยากจะหลับ ฝัน แล้วเอาความฝันมาเป็นความจริงไปเลยจะดีกว่า
หนีจากความวุ่นวายบนโลก ….
//และการบ้าน

"Imaginary – Evanescence"
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers) [X2]

ดอกไม้กระดาษ

I linger in the doorway
Of alarm clock screaming
Monsters calling my name
Let me stay
Where the wind will whisper to me
Where the raindrops, as they’re falling, tell a story

ฉันนั่งเอื่อยอยู่หน้าประตู
พร้อมกับนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงน่ารำคาญ
เหมือนกับปีศาจที่เรียกหาฉัน
ปล่อยฉันไว้เงียบๆเถอะ
ในที่ๆสายลมกระซิบถึงฉัน
ในที่ๆปัญหาต่างๆมันรุมเร้า และบอกเล่าเรื่องราวออกมา

In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby (flowers)
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me (flowers)

ในทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้กระดาษนี่
และเมฆสีลูกกวาดเหมือนในเพลงกล่อมเด็ก
ฉันอยู่กับตัวเองมานับชั่วโมง
นั่งมองท้องฟ้าสีม่วงคล่ำเบื้องบน

Don’t say I’m out of touch
With this rampant chaos – your reality
I know well what lies beyond my sleeping refuge
The nightmare I built my own world to escape

อย่าพูดว่าฉันไม่สนใจ
ความสับสนวุ่นวายนี้ – ความเป็นจริงของคนทั่วไป
ฉันรู้ดีว่าอะไรที่อยู่นอกเหนือจากความฝันที่ฉันสร้างมาเพื่อปกป้องตัวเอง
มันคือฝันร้ายที่ฉันสร้างขึ้นมา เพื่อหนีจากโลกแห่งความจริง

In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby (flowers)
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me (flowers)

ในทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้กระดาษนี่
และเมฆสีลูกกวาดเหมือนในเพลงกล่อมเด็ก
ฉันอยู่กับตัวเองมานับชั่วโมง
นั่งมองท้องฟ้าสีม่วงคล่ำเบื้องบน

Swallowed up in the sound of my screaming
Cannot cease for the fear of silent nights
Oh, how I long for the deep sleep dreaming
The goddess of imaginary light

จมอยู่ในเสียงกรีดร้องอันวุ่นวาย
ไม่สามารถกลบเกลื่อนความกลัวในคืนอันเงียบงันได้
อะไรกันที่ฉันปรารถนาให้เป็นในฝันนี้
เป็นเทพธิดาแห่งความฝัน

In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby (flowers)
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me (flowers)

ในทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้กระดาษนี่
และเมฆสีลูกกวาดเหมือนในเพลงกล่อมเด็ก
ฉันอยู่กับตัวเองมานับชั่วโมง
นั่งมองท้องฟ้าสีม่วงคล่ำเบื้องบน

(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers) [X2]

ดอกไม้กระดาษ