แปลเพลง Superheros – The Script

 

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่เราเคยเจอนี่แหละ!
"เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือเลขเสริม"

"Superheros – The Script"
All her life she has seen
All the meaner side of me
They took away the prophet’s dream for a profit on the street

ตลอดชีวิตเขาที่ผ่านมา
ทุกๆมุมที่ไม่ดีของฉัน
มันพรากความฝัน คำทำนายที่เคยมี เพื่อสิ่งต่างๆรายทาง

Now she’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

ตอนนี้เขาแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด
หัวใจเหล็กอันแกร่งกล้าเริ่มจะเติบโตขึ้นมา

All his life he’s been told
He’ll be nothing when he’s old
All the kicks and all the blows
He won’t ever let it show

ทั้งชีวิต มีคนพูดใส่เขามาตลอด
ว่าเขาไม่มีค่าอะไรเมื่อเขาแก่ตัวลง
ทุกๆอย่างที่เขาทำได้
มันจะไม่ได้แสดงออกมา

‘Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

เพราะเขาแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด
หัวใจแข็งแกร่งดังเหล็กดวงนี้

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาทั้งชีวิต
คุณดิ้นรนเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมง
ใช้ความเจ็บปวดให้เป็นพลัง

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาตลอดชีวิต
คุณพยายามเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ในทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมงที่มี
เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

All the hurt, all the lies
All the tears that they cry
When the moment is just right
You see fire in their eyes

ทุกความเจ็บปวด ทุกคำโกหก
น้ำตาทั้งหมดที่พวกเขาเสียไป
เมื่อถึงเวลาหนึ่ง
คุณจะเห็นไฟในตาเขา

‘Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

เพราะเขาแข็งแกร่งกว่าที่คุณรู้
หัวใจเริ่มจะแข็งแกร่งดั่งเหล็ก

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาตลอดชีวิต
คุณพยายามเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ในทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมงที่มี
เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาตลอดชีวิต
คุณพยายามเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ในทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมงที่มี
เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

Every day, every hour
Turn the pain into power

ทุกๆวินาที
เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

Every day, every hour
Turn the pain into power

ทุกๆวินาที
เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

She’s got lions in her heart
A fire in her soul
He’s a got a beast in his belly
That’s so hard to control
‘Cause they’ve taken too much hits
Taking blow by blow
Now light a match, stand back, watch them explode

เขามีหัวใจนักสู้
และไฟในจิตวิญญาณ
มีสัตว์ร้ายในกายของเขา
ซึ่งมันยากที่จะควบคุม
เพราะเขาถูกทำร้ายมามากมาย
พวกเขาเจ็บปวดเจียนตาย
แต่ตอนนี้ พวกเขาไม่ทนอีกต่อไปแล้ว รอดูว่าเขาทำอะไรได้บ้าง

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาตลอดชีวิต
คุณพยายามเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ในทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมงที่มี
เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

เมื่อคุณต่อสู้มาตลอดชีวิต
คุณพยายามเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง
นั่นแหละคือวิธีที่ฮีโร่ทำกัน
ในทุกๆวัน ทุกๆชั่วโมงที่มี
เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

Oh, yeah…
Every day, every hour
Turn the pain into power

ทุกๆวินาที
เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

Ooh, yeah
Whoa
Every day, every hour
Turn the pain into power

ทุกๆวินาที
เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดนี้เป็นพลัง

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly

เมื่อคุณต่อสู้มาทั้งชีวิต
และคุณพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
นั่นแหละสิ่งที่ฮีโร่เขาทำกัน