แปลเพลง Heart By Heart – Demi Lovato

แค่คนๆนึง ทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปได้นะคะคุณผู้ชมมมม
ตั้งแต่ขึ้น ม.ปลายมาโลกแอดมินมันช่าง………….

“Heart By Heart – Demi Lovato”
When your soul finds the soul it was waiting for
When someone walks into your heart through an open door
When your hand finds the hand it was meant to hold
Don’t let go

เมื่อหัวใจของเธอได้เจอกับหัวใจอีกดวงที่กำลังรอเธออยู่
เมื่อมีคนบางคนเข้ามาในหัวใจของเธอผ่านประตูที่เปิดไว้
เมื่อมือของเธอเจออีกมือที่หมายจะกุมกันไว้
อย่าปล่อยไปนะ

Someone comes into your world
Suddenly your world has changed forever

คนบางคนเข้ามาในชีวิตของเธอ
ทันใดนั้นโลกของเธอก็เปลี่ยนๆไปตลอดการ

No, there’s no one else’s eyes
That could see into me
No one else’s arms can lift
Lift me up so high
Your love lifts me out of time
And you know my heart by heart

ไม่มีสายตาคนๆไหน
ที่จะมองแล้วเข้าใจตัวฉัน
ไม่มีคนไหนจะทำให้ฉันมีความสุข
มีความสุขได้มากขนาดนี้
ความรักของเธอทำให้ฉันยอมทุกอย่าง
เธอรู้จักฉันและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น

When you’re one with the one you were meant to find
Everything falls in place, all the stars align
When you’re touched by the cloud that has touched your soul
Don’t let go

เมื่อเธอหาคนที่ใช่พบ
ทุกๆอย่างเข้าที่เข้าทาง
เมื่อเธอมีความสุข
อย่าปล่อยมันไป

Someone comes into your life
It’s like they’ve been in your life forever

คนบางคนเดินเข้ามาในชีวิตของเธอ
มันเหมือนกับเขาอยู่กับเธอมาแสนนานและตลอดไป

No, there’s no one else’s eyes
That could see into me
No one else’s arms can lift
Lift me up so high
Your love lifts me out of time
And you know my heart by heart

ไม่มีสายตาคนๆไหน
ที่จะมองแล้วเข้าใจตัวฉัน
ไม่มีคนไหนจะทำให้ฉันมีความสุข
มีความสุขได้มากขนาดนี้
ความรักของเธอทำให้ฉันยอมทุกอย่าง
เธอรู้จักฉันและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น

So now we’ve found our way to find each other
So now I found my way to you

แล้วตอนนี้เราก็หาทางมาเจอกันได้
และแล้วตอนนี้ฉันก็หาทางมาเจอเธอจนได้

No, there’s no one else’s eyes
That could see into me

ไม่มีดวงตาคู่ไหน
ที่จะมองแล้วเข้าใจในตัวฉัน

No, there’s no one else’s eyes
That could see into me
No one else’s arms can lift
Lift me up so high
Your love lifts me out of time
And you know my heart by heart

ไม่มีสายตาคนๆไหน
ที่จะมองแล้วเข้าใจตัวฉัน
ไม่มีคนไหนจะทำให้ฉันมีความสุข
มีความสุขได้มากขนาดนี้
ความรักของเธอทำให้ฉันยอมทุกอย่าง
เธอรู้จักฉันและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น

And you know my heart by heart
And you know my heart by heart
And you know my heart by heart

เธอรู้จักฉันและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น