แปลเพลง Sad Song – We The Kings

ขาดเธอไปฉันจะกุมมือใครหล่ะ….
#เราจะผ่านวาเลนไทน์ไปด้วยกันนะคนโสด……..
//ร้องไห้หนักมาก

"Sad Song – We The Kings"
You and I,
We’re like fireworks and symphonies exploding in the sky.
With you, I’m alive
Like all the missing pieces of my heart, they finally collide.

เธอและฉัน
เราเหมือนกับพลุอันสวยงามกลางท้องฟ้าและดนตรีอันไพเราะ
มีเธอ ฉันมีความสุข
เหมือนกับส่วนที่หายไปในชีวิตฉัน มันกลับมารวมกันอีกครั้ง

So stop time right here in the moonlight,
Cause I don’t ever wanna close my eyes.

ขอหยุดเวลาไว้ตอนนี้เถอะนะ ในค่ำคืนนี้
เพราะฉันไม่อยากจะหลับตาเลย

Without you, I feel broke.
Like I’m half of a whole.
Without you, I’ve got no hand to hold.
Without you, I feel torn.
Like a sail in a storm.
Without you, I’m just a sad song.
I’m just a sad song.

ขาดเธอไป ฉันโดดเดี่ยว
เหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันมันขาดหาย
เธอหายไป ฉันไม่มีมือให้กุมไว้ข้างๆ
ขาดเธอไป ฉันรู้สึกเหมือนจะขาดใจ
เหมือนกับล่องเรือกลางพายุ
ขาดเธอไป ฉันก็เป็นแค่เพลงเศร้าๆเพลงหนึ่ง
ฉันก็แค่คนเหงาๆคนหนึ่ง

With you I fall.
It’s like I’m leaving all my past in silhouettes up on the wall.
With you I’m a beautiful mess.
It’s like we’re standing hand in hand with all our fears up on the edge.

ฉันรักเธอ
มันเหมือนกับฉันได้ทิ้งอดีตของฉันไว้ข้างหลัง
กับเธอ ถึงจะผิดพลาดอย่างไร มันก็ยังสวยงามเสมอ
เหมือนเรายืนจับมือกันไว้ แล้วละทิ้งความกลัวทั้งหมดไป

So stop time right here in the moonlight,
Cause I don’t ever wanna close my eyes.

ขอหยุดเวลาไว้ตอนนี้เถอะนะ ในค่ำคืนนี้
เพราะฉันไม่อยากจะหลับตาเลย

Without you, I feel broke.
Like I’m half of a whole.
Without you, I’ve got no hand to hold.
Without you, I feel torn.
Like a sail in a storm.
Without you, I’m just a sad song.

ขาดเธอไป ฉันโดดเดี่ยว
เหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันมันขาดหาย
เธอหายไป ฉันไม่มีมือให้กุมไว้ข้างๆ
ขาดเธอไป ฉันรู้สึกเหมือนจะขาดใจ
เหมือนกับล่องเรือกลางพายุ
ขาดเธอไป ฉันก็เป็นแค่เพลงเศร้าๆเพลงหนึ่ง
ฉันก็แค่คนเหงาๆคนหนึ่ง

You’re the perfect melody,
The only harmony
I wanna hear.
You’re my favorite part of me,
With you standing next to me,
I’ve got nothing to fear..

เธอคือทำนองที่ไพเราะ
เป็นทำนองเดียวที่ประสานได้ลงตัวกับฉัน
ทำนองที่ฉันอยากได้ยิน
เธอคือส่วนหนึ่งในชีวิตฉันที่ฉันชอบ
เมื่อเธอยืนอยู่ข้างๆฉัน
ฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว

Without you, I feel broke.
Like I’m half of a whole.
Without you, I’ve got no hand to hold.
Without you, I feel torn.
Like a sail in a storm.
Without you, I’m just a sad song.

ขาดเธอไป ฉันไม่มีใคร
เหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันมันขาดหาย
เธอหายไป ฉันไม่มีมือให้กุมไว้ข้างๆกาย
ขาดเธอไป ฉันรู้สึกเหมือนจะขาดใจ
เหมือนกับล่องเรือกลางพายุ
ขาดเธอไป ฉันก็เป็นแค่เพลงเศร้าๆเพลงหนึ่ง
ฉันก็แค่คนเหงาๆคนหนึ่ง

Without you, I feel broke.
Like I’m half of a whole.
Without you, I’ve got no hand to hold.
Without you, I feel torn.
Like a sail in a storm.
Without you, I’m just a sad song.
I’m just a sad song.

ขาดเธอไป ไม่เหลือใคร
เหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันมันขาดหาย
เธอหายไป ฉันไม่มีมือให้กุมไว้ข้างๆกาย
ขาดเธอไป ฉันรู้สึกเหมือนจะขาดใจ
เหมือนกับล่องเรืออยู่กลางพายุลูกใหญ่
ขาดเธอไป ฉันก็เป็นแค่เพลงเศร้าๆเพลงหนึ่ง
ฉันก็แค่คนเหงาๆคนหนึ่ง