แปลเพลง All We’d Ever Need – Lady Antebellum

เคยมีอารมณ์แบบ เห้ย ถ้าเราทำแบบนี้ในตอนนั้นนะ เรื่องมันคงจะไม่เป็นเหมือนตอนนี้…
บ่อยมากอ่ะ ว่าแล้วก็โทษตัวเอา ทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ทำ – -*
//แอดมินพูดถึงการตั้งใจเรียน
//เกรดออกครั้งนี้ฉันแทบขาดใจ

"All We’d Ever Need – Lady Antebellum"
Boy it’s been all this time
And I can’t get you off my mind
And nobody knows it but me

ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ฉันลบเธอออกจากใจฉันไม่ได้
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย นอกจากฉัน

I stare at your photograph
Still sleep in the shirt you left
And nobody knows it but me

ฉันจ้องภาพถ่ายของเธอ
และยังคงนอนใส่เสื้อที่เธอทิ้งเอาไว้
ไม่มีใครรู้เลย นอกจากฉัน

Everyday I wipe my tears away
So many nights I’ve prayed for you to say

ทุกๆวัน ฉันต้องปาดน้ำตา
หลายๆคืนฉันภาวนาให้เธอพูดออกมา

I should’ve been chasing you
I should’ve been trying to prove
That you were all that mattered to me
I should’ve said all the things that I kept inside of me
And maybe I could’ve made you believe
That what we had was all we’d ever need

ฉันน่าจะไล่ตามเธอ
ฉันน่าจะพยายามพิสูจน์
ว่าเธอคือคนที่สำคัญที่สุดของฉัน
ฉันควรจะพูดทุกๆอย่างที่ฉันเอาแต่เก็บเงียบไว้
บางทีเธออาจจะเชื่อฉันขึ้นมา
ว่าสิ่งที่เราเคยมี นั่นคือทุกๆอย่างที่เราต้องการ

My friends think I’m moving on
But the truth is I’m not that strong
And nobody knows it but me

เพื่อนฉันคิดว่าฉันผ่านจุดนั้นมาได้
แต่ความจริงแล้วฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น
และไม่มีใครรู้เลย นอกจากฉัน

And I’ve kept all the words you said
In a box underneath my bed
And nobody knows it but me

ฉันเก็บทุกๆคำที่เธอเคยพูดไว้
ในกล่องใต้เตียงนอนของฉัน
ไม่มีใครรู้หรอก นอกจากฉัน

But if you’re happy I’ll get through somehow
But the truth is that I’ve been screaming out

แต่ถ้าตอนนี้เธอมีความสุขดี ฉันก็จะหาทางผ่านมันไปให้ได้สักทาง
แต่ความจริงแล้ว ตลอดมาฉันเจ็บปวดมาเสมอ

I should’ve been chasing you
I should’ve been trying to prove
That you were all that mattered to me
I should’ve said all the things that I kept inside of me
And maybe I could’ve made you believe
That what we had was all we’d ever need

ฉันน่าจะไล่ตามเธอ
ฉันน่าจะพยายามพิสูจน์
ว่าเธอคือคนที่สำคัญที่สุดของฉัน
ฉันควรจะพูดทุกๆอย่างที่ฉันเอาแต่เก็บเงียบไว้
บางทีเธออาจจะเชื่อฉันขึ้นมา
ว่าสิ่งที่เราเคยมี นั่นคือทุกๆอย่างที่เราต้องการ

I should’ve been chasing you
You should’ve been trying to prove
That you were all that mattered to me
Oh you should’ve said all the things
That I kept inside of me
And maybe you could’ve made me believe
That what we had girl
Oh that what we had,
what we had
It was all we’d ever need
It was all we’d ever need

ฉันควรจะไล่ตามเธอ
เธอควรจะพิสูจน์ให้ฉันเห็น
ว่าเธอคือสิ่งที่สำคัญที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน
เธอควรจะพูดทุกอย่างออกมา
ทุกอย่างที่ฉันเก็บเอาไว้เสมอมา
บางทีเธออาจจะทำให้ฉันเชื่อก็ได้
ว่าสิ่งที่เรามีตอนนั้น
สิ่งที่เราเคยมีตอนนั้น
คือทุกๆสิ่งที่เราต้องการ
คือทุกๆอย่างที่เราต้องการ…