แปลเพลง Something I Need – OneRepublic

เป็นไรไม่รู้แต่ชอบ MV มาก
//ยกรางวัลมหาซวยให้พระเอก mv อย่างไม่ต้องสงสัย

Something I Need – OneRepublic
I had a dream the other night
About how we only get one life
Woke me up right after two
Stayed awake and stared at you
So I wouldn’t lose my mind

ในคืนก่อนๆฉันฝัน
เกี่ยวกับชีวิตของคนเรา
ทำฉันตื่นขึ้นมากลางดึก
นั่งมองเธอแล้วไม่ยอมนอน
ฉันจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน

And I had the week that came from hell
And yes I know that you could tell
But you’re like the net under the ledge
When I go flying off the edge
You go flying off as well

ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ฉันรู้ๆ เธอดูออก
แต่เธอก็คอยช่วยฉัน
เวลาที่ฉันทนไม่ไหว
เธอก็โกรธเหมือนฉัน

And if you only die once I wanna die with

ถ้าเธอจะตาย ฉันก็อยากจะตายตาม

You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you)

เธอมีบางอย่างที่ฉันต้องการ
ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนมากมาย แต่เธอนี่ใช่เลย
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ
เธอมีบางสิ่งที่ฉันโหยหา
ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนี้ เธอคือคนที่ใช่
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ

Last night I think I drank too much, yeah
Call it our temporary crutch, hey
With broken words I’ve tried to say
Honey don’t you be afraid
If we got nothing we got us (Yeah)

คืนที่แล้วฉันว่าฉันดื่มหนักไป
มันก็แค่การเยียวยาหัวใจชั่วคราวเท่านั้น
คำแย่ๆที่ฉันพูดออกไป
อย่ากลัวไปเลยนะคนดี
ถ้าเราไม่เหลืออะไร เราก็ยังมีกันและกัน

And if you only die once I wanna die with

คนเราตายได้แค่ครั้งเดียว และฉันก็อยากจะตายตาม

You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you, you)

เธอมีบางอย่างที่ฉันต้องการ
ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนมากมาย แต่เธอนี่ใช่เลย
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ
เธอมีบางสิ่งที่ฉันโหยหา
ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนี้ เธอคือคนที่ใช่
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ

I know that we’re not the same
But I’m so damn glad that we made it
To this time, this time, now (yeah)

ฉันรู้ว่าเราไม่เหมือนเดิม
แต่ฉันดีใจนะที่เราทำมันสำเร็จ
จนถึงตอนนี้ เวลานี้

You got something I need
Yeah in this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (heeyy)

เธอมีบางอย่างที่ฉันโหยหา
ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนมากมาย แต่เธอคือคนที่ใช่
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ

You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once, (hey)
I wanna die with you (you, you, you)

เธอมีบางอย่างที่ฉันต้องการ
ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนมากมาย แต่เธอนี่ใช่เลย
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ
เธอมีบางสิ่งที่ฉันโหยหา
ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนี้ เธอคือคนที่ใช่
และถ้าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว
ฉันก็อยากตายไปพร้อมเธอ

If we only die once (hey) I wanna die with

ถ้าคนเราตายได้แค่ครั้งเดียว ฉันก็จะตายไป….

If we only live once I wanna live with you

ถ้าคนเราเกิดมาได้แค่ครั้งเดียว ฉันก็จะอยู่กับเธอ