แปลเพลง Cups (Pitch Perfect’s "When I’m Gone") – Anna Kendrick

แอดมินขอบอกเลยว่าแอดติดเพลงนี้มาก! ชอบการ….เรียกว่าไรดี เล่นแก้ว? ไม่รู้ = =
อยากทำได้บ้างงง
แอดมิน: (เคาะแก้วอย่างเมามัน)

แปลเพลง Cups (Pitch Perfect’s "When I’m Gone") – Anna Kendrick

I’ve got my ticket for the long way ’round
Two bottle whiskey for the way
And I sure would like some sweet company
And I’m leaving tomorrow. What d’you say?
 

ฉันมีตั๋วเดินทางสำหรับที่ๆไกลแสนไกล
Whiskey สองแก้วสำหรับเส้นทาง
และฉันอยากจะมีสักคนอยู่ข้างๆ
พรุ่งนี้ฉันจะไปแล้วนะ เธอจะว่าไง?

 
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my hair
You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
 

เมื่อฉันไป เมื่อฉันหายจากไป
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันไม่อยู่
เธอจะคิดถึงเส้นผมของฉัน
เธอจะคิดถึงฉันไปทุกวัน โอ้
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป

 
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
 

เมื่อฉันไป เมื่อฉันหายจากไป
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป
เธอจะคิดถึงท่าเดินของฉัน
เธอจะคิดถึงถ้อยคำที่ฉันพูด
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป

 
I’ve got my ticket for the long way ’round
The one with the prettiest of views
It’s got mountains, it’s got rivers
It’s got sights to give you shivers
But it sure would be prettier with you
 

ฉันมีตั๋วสำหรับเดินทางไกล
ที่ๆวิวสวยที่สุดเลยหล่ะ
มีภูเขาใหญ่ มีแม่น้ำไหล
มีมุมมองที่สวยเกินจะพูดออกไป
แต่มันจะสวยกว่านี้ถ้ามีเธออยู่ด้วย

 
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
 

เมื่อฉันไป เมื่อฉันหายจากไป
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป
เธอจะคิดถึงท่าเดินของฉัน
เธอจะคิดถึงถ้อยคำที่ฉันพูด
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป

 
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my hair
You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re sure gonna miss me when I’m gone
 

เมื่อฉันไป เมื่อฉันหายจากไป
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันไม่อยู่
เธอจะคิดถึงเส้นผมของฉัน
เธอจะคิดถึงฉันไปทุกวัน โอ้
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันหายไป

 
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
 

เมื่อฉันไป เมื่อฉันเดินหายไป
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันไป
เธอจะคิดถึงเวลาที่ฉันเดิน
เธอจะคิดถึงคำพูดที่ฉันพูดไว้
เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจากไป