แปลเพลง Compass – Lady Antebellum

นำทางแอดมินไปหาเกรด 4 ที
#สอบกลางภาคสวยๆ

"แปลเพลง Compass – Lady Antebellum"

Alright
Yeah it’s been a bumpy road
Roller coasters
High and low
Fill the tank and drive the car
Pedal fast, pedal hard
You won’t have to go that far

มันไม่ใช่ทางที่เรียบง่าย
มันยากลำบาก
มีทั้งขาขึ้นและขาลง
เติมน้ำมันให้เต็มถังและขับออกไป
เหยียบให้มิด เร่งให้มาก
เธอไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้

You wanna give up ’cause it’s dark
We’re really not that far apart

เธออยากจะยอมแพ้เพราะมันช่างมืดมิดเหลือเกิน
เราไม่ได้อยู่ห่างจากปลายทางเท่าไหรหรอก

So let your heart, sweet heart
Be your compass when you’re lost
And you should follow it wherever it may go
When it’s all said and done
You can walk instead of run
‘Cause no matter what you’ll never be alone (never be alone) oh oh oh
Never be alone oh oh oh

ก็ปล่อยให้หัวใจเธอ
เป็นเข็มทิศนำเมื่อเธอหลงทาง
เธอควรทำตามสิ่งที่หัวใจเธอบอกไว้
เมื่อไหรที่มันถึงจุดหมาย
เธอจะเดินแทนวิ่งก็ได้
เพราะไม่ว่าอย่างไรเธอไม่ได้อยู่คนเดียว
เธอไม่ได้ตัวคนเดียว

Forgot directions on your way
Don’t close your eyes don’t be afraid
We might be crazy late at night I can’t wait til you arrive
Follow stars you’ll be alright

หลงจากทางที่กำลังเดิน
อย่าได้หลับตา อย่ากลัวไปเลย
มันอาจจะดึกมากแล้วคืนนี้ ฉันรอเธอมาถึงแทบไม่ไหว
ตามดวงดาว เธอจะไม่เป็นไร 

You wanna give up ’cause it’s dark
We’re really not that far apart

เธออยากจะยอมแพ้เพราะมันหมดหวัง
แต่จริงๆแล้วเราใกล้จะถึงแล้ว

So let your heart, sweet heart
Be your compass when you’re lost
And you should follow it wherever it may go
When it’s all said and done
You can walk instead of run
‘Cause no matter what you’ll never be alone (never be alone) oh oh oh
Never be alone oh oh oh

ก็ปล่อยให้หัวใจเธอ
เป็นเข็มทิศช่วยเธอยามหลงทาง
ให้เธอตามไม่ว่าหัวใจเธอบอกยังไง
เมื่อเธอตามไปสุดทาง
เธอจะเดินแล้วหยุดวิ่งตาม
เพราะไม่ว่าอะไรเธอไม่ได้อยู่คนเดียว
เธอไม่ได้ตัวคนเดียว

You wanna give up ’cause it’s dark
We’re really not that far apart

เธอจะยอมแพ้เพราะมันสิ้นหวัง
เส้นชัยเส้นนั้นมันอีกไม่ไกล

So let your heart, sweet heart
Be your compass when you’re lost
And you should follow it wherever it may go
When it’s all said and done
You can walk instead of run
‘Cause no matter what you’ll never be alone (never be alone) oh oh oh
Never be alone oh oh oh

ก็ปล่อยให้หัวใจเธอ
เป็นเข็มทิศช่วยเธอยามหลงทาง
ให้เธอตามไม่ว่าหัวใจเธอไปที่ไหน
เมื่อเธอตามไปสุดทาง
เธอจะเดินแล้วหยุดวิ่งตาม
เพราะไม่ว่าอะไรเธอไม่ได้อยู่คนเดียว
เธอไม่ได้ตัวคนเดียว

When it’s all said and done
You can walk instead of run
‘Cause no matter what you’ll never be alone

เมื่อเธอรู้สิ่งที่ต้องการ
เพียงเธอเดินไม่ต้องวิ่งตาม
เพราะไม่ว่าทางไหน เธอไม่ได้เดินตัวคนเดียว