แปลเพลง What I’ve Done – Linkin Park

คนเรามันก็ต้องเคยทำผิดพลาดกันบางหล่ะ แต่ถ้าคิดได้แล้วแก้ไข เอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียน มันก็ดีเนอะ

"แปลเพลง What I’ve Done – Linkin Park"

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth
Of a thousand lies

การเลิกลาครั้งนี้
ไม่มีการนองเลือด
ไม่มีข้อแก้ตัว
เพราะฉันเสียใจ
กับความจริง
กับคำโกหกที่เคยพูดไป

So let mercy come
And wash away
What I’ve done

ขอความเมตตา
มาลบความผิด
ที่ฉันได้ทำเอาไว้

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

ฉันจะเผชิญหน้า
และเดินออกมาจากทางที่ฉันเดินผิดไป
จะลบล้างตัวเองใหม่
และลืมเรื่องที่ทำผิดเอาไว้

Put to rest
What you thought of me
While I clean this slate
With the hands of uncertainty

ขอให้ลืม
สิ่งที่เธอเคยมองว่าฉันเป็น
ระหว่างที่กำลังแก้ไข้ตำหนิที่ทำมา
ด้วยมือที่ยังไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหม

So let mercy come
And wash away
What I’ve done

แต่ขอความเมตตา
เพื่อมาลบล้าง
ในสิ่งที่ฉันทำลงไป

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done
For what I’ve done

ฉันจะเผชิญหน้า
จะข้ามผ่านสิ่งที่เคยเป็น
จะลบล้างตัวเองใหม่
และลืมเรื่องที่ทำผิดเอาไว้
ในสิ่งที่ฉันทำเอาไว้

I start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done!

ฉันจะเริ่มต้นใหม่
และไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหน
วันนี้ ฉันจะปล่อยมันไป
ฉันจะให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ฉันทำไว้

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

ฉันจะเผชิญหน้ากับตัวเอง
จะกลับตัวกลับใจจากสิ่งที่หลงไป
จะลบล้างตัวเองใหม่
และลืมเรื่องไม่ดีที่ฉันเคยทำเอาไว้

What I’ve done
Forgiving what I’ve done

สิ่งที่ฉันทำลงไป
จะให้อภัย ในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป