แปลเพลง Like I’m Gonna Lose You – Meghan Trainor ft. John Legend

ฝันว่าแฟนหายนี่ฝันร้ายระดับ top ten เลยนะ
แต่ฝันว่าไม่มีแฟนนี่เศร้ากว่า
แต่ความจริงที่ว่าไม่มีแฟนนั้นเศร้าสุด

"Like I’m Gonna Lose You – Meghan Trainor ft. John Legend"
I found myself dreaming in silver and gold
Like a scene from a movie that every broken heart knows
We were walking on moonlight, and you pulled me close
Split second and you disappeared and then I was all alone

ฉันพบว่าฉันฝัน
ถึงช่วงเวลาดีๆของเรา
มันเหมือนฉากในหนังที่คนอกหักก็รู้ๆกัน
เรากำลังเดินใตเแสงจันทร์ แล้วเธอก็ดึงฉันเขามาใกล้
แต่แล้วพริบตาเดียวเธอก็หายไป เหลือฉันเพียงลำพัง

I woke up in tears, with you by my side
A breath of relief, and I realized
No, we’re not promised tomorrow

ฉันตื่นมาพร้อมน้ำตา มีเธอนอนอยู่ข้างๆ
ฉันถอนหายใจออก แล้วก็เข้าใจว่า
ไม่ เราเอาอะไรกับวันพรุ่งนี้ไม่ได้

So I’m gonna love you like I’m gonna lose you
I’m gonna hold you, like I’m saying goodbye
Wherever we’re standing, I won’t take you for granted
‘Cause we’ll never know when.
When we’ll run out of time
So I’m gonna love you like I’m gonna lose you
I’m gonna love you like I’m gonna lose you

ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังเสียเธอ
ฉันจะกอดเธอ เหมือนกับฉันกำลังจะจากเธอไป
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ฉันจะไม่ละเลยเธอ
เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร
เมื่อไหรที่เวลาของเราจะหมดลง
ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังจะเสียเธอไป
ฉันจะรักเธอเหมือนกับว่าเธอจะจากฉันไป

In the blink of an eye
Just a whisper of smoke
You could lose everything
The truth is you never know

แค่เพียงพริบตาเดียว
แค่เพียงหมอกบางๆที่เข้ามา
เธออาจเสียทุกอย่างไป
นั่นเป็นเรื่องจริงที่เธอไม่เคยรู้

So I’ll kiss you longer baby, any chance that I get
I’ll make the most of the minutes and love with no regrets

เพราะฉะนั้น ฉันจะจูบเธอให้นาน ทุกๆครั้งที่ฉันมีโอกาส
ฉันจะให้เวลาให้คุ้มค่าและจะรักเธอโดยไม่เสียดายเลย

Let’s take our time to say what we want
Use what we got before it’s all gone
‘Cause no, we’re not promised tomorrow

มาใช้เวลาของเรา พูดสิ่งที่อยากออกมา
ใช้สิ่งที่เรามี ก่อนที่มันจะเลือนหาย
เพราะว่าเราเอาอะไรกับวันข้างหน้าไม่ได้

So I’m gonna love you
Like I’m gonna lose you
I’m gonna hold you
Like I’m saying goodbye wherever we’re standing
I won’t take you for granted ’cause we’ll never know when
When we’ll run out of time so I’m gonna love you
Like I’m gonna lose you
I’m gonna love you like I’m gonna lose you

ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังเสียเธอ
ฉันจะกอดเธอ เหมือนกับฉันกำลังจะจากเธอไป
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ฉันจะไม่ละเลยเธอ
เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร
เมื่อไหรที่เวลาของเราจะหมดลง
ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังจะเสียเธอไป
ฉันจะรักเธอเหมือนกับว่าเธอจะจากฉันไป

Hey
Whoa
So I’m gonna love you like I’m gonna lose you
I’m gonna hold you, like I’m saying goodbye
Wherever we’re standing, I won’t take you for granted
‘Cause we’ll never know when.
When we’ll run out of time
So I’m gonna love you like I’m gonna lose you
I’m gonna love you like I’m gonna lose you

ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังเสียเธอ
ฉันจะกอดเธอ เหมือนกับฉันกำลังจะจากเธอไป
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ฉันจะไม่ละเลยเธอ
เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร
เมื่อไหรที่เวลาของเราจะหมดลง
ดังนั้นฉันจะรักเธอ เหมือนฉันกำลังจะเสียเธอไป
ฉันจะรักเธอ ให้เหมือนกับว่าเธอจะจากฉันไป