แปลเพลง Come Back To Me – Utada Hikaru

แอดมินสอบปลายภาคแล้ววววว (….)
ขอมอบเพลงนี้ให้กลับเกรดเลขทั้งสองตัว
กลับมาเถอะเกรด T^T

แปลเพลง Come Back To Me – 

Utada Hikaru
The rain falls on my windows
And a coldness runs through my soul
And the rain falls, oh the rain falls
I don’t want to be alone

ฝนตกไหลรินอยู่นอกหน้าต่าง
ความหนาวเหน็บมันทะลุผ่านหัวใจฉัน
ฝนที่ตกลงมา ที่มันตกลงมา
ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเลย

I wish that I could photoshop all our bad memories
Because the flashbacks, oh the flashbacks
Won’t leave me alone

ฉันหวังว่าฉันจะสามารถแก้ไขความทรงจำร้ายๆที่มี
เพราะภาพอดีต ภาพวันเก่าๆ
มันไม่ยอมออกไปจากหัวฉัน

If you come back to me
I’ll be all that you need
Baby, come back to me
Let me make up for what happened in the past

ถ้าเธอกลับมาหาฉัน
ฉันจะเป็นทุกอย่างเพื่อเธอ
กลับมาหาฉันนะที่รัก
ให้ฉันได้แก้ไข้สิ่งที่ฉันทำพลาดไป

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

กลับมาหาฉันนะคนดี (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
กลับมาหาฉันนะที่รัก (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (กลับมา)
กลับมาหาฉันเถอะนะที่รัก (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
ได้โปรด กลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (หนึ่งในล้าน คนนั้นคือเธอ)

Lower east side of Manhattan
She goes shopping for new clothes
And she buys this
And she buys that
Just leave her alone

อีกมุมหนุ่งในแมนฮันตัน
ที่เขาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ
เขาซื้ออันนั้น
เขาซื้ออันนี้
ก็ให้เขาซื้อไปเถอะ

I wish that he would listen to her side of the story
It isn’t that bad
It isn’t that bad
And she’s wiser for it now

ฉันหวังว่าเธอจะฟัง เรื่องฟังของเขาบ้าง
มันไม่ได้แย่นะ
มันไม่ได้แย่เลย
และตอนนี้เขาก็เริ่มจะคิดได้ขึ้นมา

I admit I cheated
Don’t know why I did it
But I do regret it
Nothing I can do or say can change the past

ฉันยอมรับว่าฉันนอกใจ
ไม่รู้ว่าฉันทำไปได้อย่างไร
แต่ฉันเสียใจที่สุด
ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไร ก็แก้ไขอดีตไม่ได้

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

กลับมาหาฉันนะคนดี (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
กลับมาหาฉันนะที่รัก (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (กลับมา)
กลับมาหาฉันเถอะนะที่รัก (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
ได้โปรด กลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (หนึ่งในล้าน คนนั้นคือเธอ)

Everything I ever did
Heaven knows I’m sorry babe
I was too dumb to see
You were always there for me
And my curiosity got the better of me
Baby take it easy on me

ทุกๆอย่างที่ฉันทำไป
เบื่องบนรู้ว่าฉันเสียใจ
ฉันมันโง่ที่มองไม่เห็น
เธออยู่ตรงนั้นเพื่อฉันมาตลอด
ความอยากรู้ของฉัน มันครอบงำฉัน
ที่รัก อภัยให้ฉันเถอะนะ

Anything from A to Z
Call me what you wanna but
I open my heart to be
You are my priority
Can’t you see you punished me
More than enough already
Baby take it easy on me

ไม่ว่าจะอะไรให้บอกฉัน
บอกมาว่าเธอต้องการอะไร
ฉันจะเป็นแบบที่เธอขอ
เธอคือคนสำคัญของฉัน
เธอไม่เห็นหรอว่าเธอลงโทษฉัน
มันมากกว่าคำว่าพอแล้วนะ
ที่รัก พอเถอะนะ

Baby, take it easy on me

คนดี ให้อภัยฉันเถอะนะ

Baby come back to me
Baby come back to me

กลับมาหาฉันนะ
กลับมาหาฉันนะ

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

กลับมาหาฉันนะคนดี (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
กลับมาหาฉันนะที่รัก (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (กลับมา)
กลับมาหาฉันเถอะนะที่รัก (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
ได้โปรด กลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (หนึ่งในล้าน คนนั้นคือเธอ)

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

กลับมาหาฉันนะคนดี (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
กลับมาหาฉันนะที่รัก (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (กลับมา)
กลับมาหาฉันเถอะนะที่รัก (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ (กลับมา)
ได้โปรด กลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
เธอคือหนึ่งในล้าน (หนึ่งในล้าน คนนั้นคือเธอ)

Na na na na, na na na na, na na na na na na, na na na…