แปลเพลง Locked Away – R. City ft. Adam Levine

เพื่อนไลน์ : เห้ยเข้าเรียนพิเศษละบาย
(คือเข้าใจอารมณ์เด็ก ม.6 ชะ คือมันก็ต้องอ่านหนังสือ เตรียมสอบ สารพัดอ่ะแกเอ้ย)
//ตัดภาพมาที่แอดมินนั่งแปลเพลง ถือว่าเป็นการท่องศัพท์ไปในตัวละกัน โฮะๆ

Locked Away – R. City ft. Adam Levine 
If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

ถ้าฉันถูกจับขังเอาไว้
และเราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้
บอกฉันมาตรงๆหน่อยสิ
เธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?
ถ้าฉันให้เธอเห็นด้านที่ไม่ดีของฉัน
ถ้าฉันเข้มแข็งไม่ได้
บอกฉันมาตรงๆสิ
ว่าเธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?

Right about now…
If a judge for life me…
Would you stay by my side?
Or is ya gonna say good-bye?
Can you tell me right now?
If I couldn’t buy you the fancy things in life
Shawty would it be alright
Come and show me that you are down

ขอฟังตอนนี้
ถ้าฉันถูกตัดสินประหารชีวิต
เธอจะอยู่ข้างฉันไหม?
หรือว่าเธอจะจากฉันไป?
เธอบอกฉันตอนนี้ได้ไหม?
ถ้าฉันไม่ซื้อของดีๆให้เธอไม่ได้
เธอจะว่าอะไรไหม
ทำให้ฉันรู้ทีว่าเธอโอเคไหม

Now tell me would you really ride for me?
Baby tell me would you die for me?
Would you spend your whole life with me?
Would you be there to always hold me down?
Tell me would you really cry for me? (Would you really cry for me?)
Baby don’t lie to me
If I didn’t have anything…
I wanna know would you stick around?

บอกฉันหน่อยว่าเธอจะฝ่าฟันไปด้วยกันไหม?
บอกฉันหน่อยว่าเธอจะตายเพื่อฉันไหม?
ว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตไหม?
เธอจะอยู่กับฉันตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลฉันไหม?
บอกฉันที่ว่าเธอจะร้องไห้ให้ฉันไหม?
ที่รัก อย่าโกหกฉันนะ
ถ้าฉันไม่เหลืออะไรเลย
ฉันอยากจะรู้ว่าเธอยังจะอยู่กับฉันไหม?

If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

ถ้าฉันถูกจับขังเอาไว้
และเราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้
บอกฉันมาตรงๆหน่อยสิ
เธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?
ถ้าฉันให้เธอเห็นด้านที่ไม่ดีของฉัน
ถ้าฉันเข้มแข็งไม่ได้
บอกฉันมาตรงๆสิ
ว่าเธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?

Skiddly-down-down-down-dang
All I want is somebody real who don’t need much
A gal I know that I can trust…
To be here when money low
If I did not have nothing else to give but love…
Would that even be enough?
Gal me need to know

ฉันขอแค่ใครสักคนที่ไม่ต้องการอะไรมากมาย
ผู้หญิงที่ฉันจะเชื่อใจได้
มาอยู่ตรงนี้ เมื่อฉันแทบไม่มีอะไรเลย
ถ้าฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความรัก
มันจะมากพอไหม?
คนดี ฉันจำเป็นต้องรู้

Now tell me would you really ride for me?
Baby tell me would you die for me?
Would you spend your whole life with me?
Would you be there to always hold me down?
Tell me would you really cry for me? (Would you really cry for me?)
Baby don’t lie to me
If I didn’t have anything…
I wanna know would you stick around?

บอกฉันหน่อยว่าเธอจะฝ่าฟันไปด้วยกันไหม?
บอกฉันหน่อยว่าเธอจะตายเพื่อฉันไหม?
ว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตไหม?
เธอจะอยู่กับฉันตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลฉันไหม?
บอกฉันที่ว่าเธอจะร้องไห้ให้ฉันไหม?
ที่รัก อย่าโกหกฉันนะ
ถ้าฉันไม่เหลืออะไรเลย
ฉันอยากจะรู้ว่าเธอยังจะอยู่กับฉันไหม?

If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

ถ้าฉันถูกจับขังเอาไว้
และเราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้
บอกฉันมาตรงๆหน่อยสิ
เธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?
ถ้าฉันให้เธอเห็นด้านที่ไม่ดีของฉัน
ถ้าฉันเข้มแข็งไม่ได้
บอกฉันมาตรงๆสิ
ว่าเธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?

Tell me, tell me, would you want me? (Want me!)
Tell me, tell me, would you call me? (Call me!)
If you knew I wasn’t ballin’
Cause I need a gal who’s always by my side…
Tell me, tell me, do you need me? (Need me)
Tell me, tell me, do you love me yea?
Or is ya just tryna play me?
Cause I need a gal to hold me down for life…

บอกที บอกที เธอต้องการฉันไหม?
บอกฉัน บอกฉัน เธอจะโทรหาฉันไหม?
ถ้าเธอรู้ว่าฉันไม่ได้รวยอะไร
เพราะฉันอยากได้ใครสักคนที่จะมาอยู่ข้างๆตลอด
บอกที บอกที เธอต้องการฉันไหม?
บอกมา บอกฉัน เธอรักฉันไหม?
เพราะฉันต้องการคนมาดูแล

If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

ถ้าฉันถูกจับขังเอาไว้
และเราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้
บอกฉันมาตรงๆหน่อยสิ
เธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?
ถ้าฉันให้เธอเห็นด้านที่ไม่ดีของฉัน
ถ้าฉันเข้มแข็งไม่ได้
บอกฉันมาตรงๆสิ
ว่าเธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?

If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly…
Would you still love me the same?

ถ้าฉันถูกจับขังเอาไว้
และเราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้
บอกฉันมาตรงๆหน่อยสิ
เธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?
ถ้าฉันให้เธอเห็นด้านที่ไม่ดีของฉัน
ถ้าฉันเข้มแข็งไม่ได้
บอกฉันมาตรงๆสิ
ว่าเธอจะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม?

Would you still love me the same?

เธอยังจะรักฉันเหมือนที่เคยเป็นไหม?