แปลเพลง Be What You Wanna Be – Darin Zanyar

รีเควสจ้า เป็นเพลงแนวให้กำลังใจเนอะ เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็น จริงๆนะ!
(มองตัวเอง)
ขอเป็นมนุษย์ผู้ได้ PAT1 เต็ม!

//mathcrisis

//มโนไหมนั่น

Be What You Wanna Be – Darin Zanyar
Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president, be a dreamer
You can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
Why not something like your old man
You can be just the one you wanna be

หมอ นักแสดง นักกฎหมาย หรือนักร้อง
ทำไมไม่เป็นประธานาธิปดี เป็นคนช่างฝัน
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะเป็น
ตำรวจ นักดับเพลิง หรือว่าบุรุษไปรษณีย์
หรือจะเป็นแบบที่พ่อแม่เธอเป็นก็ได้
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น

Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president, be a dreamer
You can be just the one you wanna be

หมอ นักแสดง นักกฎหมาย หรือนักร้อง
ทำไมไม่เป็นประธานาธิปดี เป็นคนช่างฝัน
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะเป็น

I know that we all got one thing
That we all share together
We got that one nice dream
We live for
You never know what life could bring
Coz nothing last for ever
Just hold on to the team
You play for

ฉันรู้ เราทั้งหมดมีอยู่อย่างหนึ่ง
ที่เราแชร์ด้วยกัน
เรามีความฝัน
ฝันที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่
เธอไม่มีวันรู้ว่าชีวิตนี้จะมีอะไรเข้ามา
เพราะมันไม่มีอะไรจะอยู่นานตลอดไป
แค่ยึดเหนี่ยวกับทาง
ทางที่เธอเลือกเอาไว้

I know you could reach the top
Make sure that you won’t stop
Be the one that you wanna be
Now sing this with me

ฉันรู้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จได้
แค่เธอไม่หยุดเดินหน้า
เป็นคนที่เธออยากจะเป็น
ตอนนี้ มาร้องไปกันฉัน

Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president, be a dreamer
You can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
Why not something like your old man
You can be just the one you wanna be

หมอ นักแสดง นักกฎหมาย หรือนักร้อง
ทำไมไม่เป็นประธานาธิปดี เป็นคนช่างฝัน
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะเป็น
ตำรวจ นักดับเพลิง หรือว่าบุรุษไปรษณีย์
หรือจะเป็นแบบที่พ่อแม่เธอเป็นก็ได้
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น

We may have different ways to think
But it doesn’t really matter
We all caught up in the steam
Of this life
Focus on every little thing
That’s what does really matter
Luxury cars and bling
Thats not real life

เราอาจจะคิดแตกต่างกัน
แต่มันก็ไม่ได้สำคัญหรอก
เราต่างก็เดินมาทางนี้
ชีวิตนี้
ให้ใส่ใจกับสิ่งเล็กๆรอบข้าง
นั่นคือสิ่งที่สำคัญ
รถหรูกับเพชรพลอยน่ะ
มันไม่ใช่ชีวิตจริงหรอก

I know you could reach the top
Make sure that you won’t stop
Be the one that you wanna be
Now sing this with me

ฉันรู้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จได้
แค่เธอไม่หยุดเดินหน้า
เป็นคนที่เธออยากจะเป็น
ตอนนี้ มาร้องไปกันฉัน

Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president, be a dreamer
You can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
Why not something like your old man
You can be just the one you wanna be

หมอ นักแสดง นักกฎหมาย หรือนักร้อง
ทำไมไม่เป็นประธานาธิปดี เป็นคนช่างฝัน
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะเป็น
ตำรวจ นักดับเพลิง หรือว่าบุรุษไปรษณีย์
หรือจะเป็นแบบที่พ่อแม่เธอเป็นก็ได้
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น

Last year I used to dream about this day
Now I’m here I’m singing for you
I hope I could inspire you
Coz I’ve got all the love, coz I’ve got all love for you

ปีก่อน ฉันเคยฝันถึงวันนี้
ตอนนี้ ฉันอยู่ตรงนี้และกำลังร้องเพลงเพื่อเธอ
ฉันหวังว่าฉันจะเป็นแรงผลักดันให้เธอได้
เพราะฉันมีความรัก ที่จะมอบให้กับเธอ

Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president, be a dreamer
You can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
Why not something like your old man
You can be just the one you wanna be
–3–

หมอ นักแสดง นักกฎหมาย หรือนักร้อง
ทำไมไม่เป็นประธานาธิปดี เป็นคนช่างฝัน
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะเป็น
ตำรวจ นักดับเพลิง หรือว่าบุรุษไปรษณีย์
หรือจะเป็นแบบที่พ่อแม่เธอเป็นก็ได้
เธอจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น

–3–