แปลเพลง Blackbird Song – Lee DeWyze (OST. AMC The Walking Dead)

Blackbird Song – Lee DeWyze

นี่คือรูปบรรดาตัวละครโปรดของฉัน!! 
(ไหนอ่ะ? ฉันเห็นแต่เฟรมเปล่าๆ)
โอ้ ใช่เลยเพื่อน
ก็พวกเขาตายหมดแล้วไง!!

Pack your things
Leave somehow

เก็บข้าวของ
แล้วไปจากที่นี่

Blackbird song
Is over now

ท่วงทำนองเพลงแห่งแบล็คเบิร์ด
ได้จบลงแล้ว

Mouths are dry
River runs

ริมฝีปากแห้งผาก
สายน้ำไหลริน

Hands are tied
Preachers son

มือคู่นั้นถูกมัดไว้
โอ ลูกชายนักเทศน์

Pack your things
Leave somehow

เก็บสัมภาระได้แล้ว
ไม่ช้าหรือเร็วเราก็ต้องไป

Blackbird song
Is over now

เพลงของแบล็กเบิร์ดที่ถูกขับขาน
ได้มาถึงท่อนสุดท้ายแล้ว

Don’t be scared
I’m still here

อย่ากลัวไปเลย
ฉันยังคงอยู่ตรงนี้

No more time
For crying dear

คนดี ไม่มีเวลา
สำหรับน้ำตาหรอกนะ….