แปลเพลง Hall of Fame – The Script

Hall of Fame – The Script
It’s your choice whether you want to be just a nobody
or stand in the hall of fame.
Just remember, you can do it.

Yeah, you can be the greatest
You can be the best
You can be the King Kong banging on your chest

ใช่เลย เราสามารถจะตำนาน
เป็นผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร
ดุดันเหมือนคิงคองที่ยืนทุบอกอย่างน่าเกรงขาม

You can beat the world
You can beat the war
You can talk to God, go banging on his door

สามารถจะเอาชนะโลกนี้ได้
ไม่มีสงครามไหนจะทำให้แพ้พ่าย
สามารถคุยกับพระเจ้าได้ เดินไปเคาะประตูฟ้าสวรรค์ของพระองค์

You can throw your hands up
You can beat the clock (yeah)
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don’t wait for luck
Dedicate yourself and you gon’ find yourself

สามารถจะชูมือขึ้นฟ้า
สามารถจะเอาชนะกาลเวลา
สามารถจะเคลื่อนภูผา
สามารถจะหักก้อนศิลา
สามารถจะเป็นหัวหน้า
แต่อย่ารอเพียงโชคชะตา
ทุ่มเทตามเสาะหา แล้วมันจะมาหาเราเอง

Standing in the hall of fame (yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah)
‘Cause you burn with the brightest flame (yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah)
And you’ll be on the walls of the hall of fame

ยืนอยู่ในหอแห่งเกียรติยศ ใช่เลย
และโลกทั้งโลกจะรู้ชื่อของเรา
เพราะเราถูกห้อมล้อมด้วยเปลวไฟที่แผดเผา
และพวกเขาจะรู้ว่าเราเป็นใคร
และชื่อของเราจะถูกสลักเอาไว้บนกำแพงแห่งหอเกียรติยศ

You can go the distance
You can run the mile
You can walk straight through hell with a smile

เราสามารถจะไปได้อีกไกล
วิ่งได้เป็นไมล์ๆ
เดินทะลุผ่านห้วงนรกทั้งๆ ที่ยังยิ้มได้

You can be the hero
You can get the gold
Breaking all the records they thought never could be broke

สามารถเป็นผู้พิชิต
สามารถเป็นเจ้าของเหรียญทอง
ทำลายทุกสถิติที่ไม่มีใครเคยทำได้

Yeah, do it for your people
Do it for your pride
How are you ever gonna know if you never even try?

ใช่เลย ทำเพื่อคนของเรา
ทำเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเรา
จะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เคยลองทำ

Do it for your country
Do it for your name
‘Cause there’s gonna be a day…

ทำเพื่อประเทศชาติ
ทำเพื่อชื่อและชีวิตของเรา
เพราะซักวันหนึ่ง มันจะถึงเวลาที่….

When you’re standing in the hall of fame (yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah)
‘Cause you burn with the brightest flame (yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah)
And you’ll be on the walls of the hall of fame

เวลาที่เราได้ยืนอยู่ในหอแห่งเกียรติยศ
และโลกทั้งใบจะรู้ชื่อของเรา
เพราะได้แผดเผาในเปลวไฟที่ร้อนแรงที่สุด
และทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นใคร
และซักวันหนึ่งชื่อของเราจะถูกจารึกไว้บนกำแพงแห่งพอเกียรติยศ

Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion
On the walls of the hall of fame

เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นตำนาน เป็นผู้กล้า
ที่ถูกจารึกไว้บนกำแพงหอเกียติยศ

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers
(Yeah)

เป็นนักเรียน
เป็นอาจารย์
เป็นนักการเมือง
เป็นศิษยาภิบาล

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions
Be truth seekers

เป็นผู้เชื่อ
เป็นหัวหน้า
เป็นนักบินอวกาศ
เป็นผู้กำชัย
เป็นผู้ที่แสวงหาอย่างแท้จริง

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

เป็นนักศึกษา
เป็นครูบาอาจารย์
เป็นนักการเมือง
เป็นผู้สั่งสอนผู้คน

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions

เป็นผู้เชื่อ
เป็นผู้นำ
เป็นนักบินอวกาศ
เป็นผู้ชนะ

Standing in the hall of fame (yeah, yeah, yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah, yeah, yeah)
‘Cause you burn with the brightest flame (yeah, yeah, yeah)
And the world’s gonna know your name (yeah, yeah, yeah)
And you’ll be on the walls of the hall of fame

ยืนหยัดอยู่ในหอแห่งเกียรติยศ
และโลกทั้งใบจะรู้ว่าเราเป็นใคร
เพราะถูกห้อมล้อมด้วยเปลวไฟที่ส่องไสวมากที่สุด
และโลกทั้งใบจะรู้ชื่อของเรา
เพราะมันจะถูกจารึกเอาไว้บนกำแพงแห่งหอเกียรติยศ

(Be a champion)
You could be the greatest
(Be a champion)
You can be the best
(Be a champion)
You can be the King Kong banging on your chest

เป็นผู้ชนะ
เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่
เป็นผู้กำชัย
เป็นผู้ที่ใครๆ ก็ต่างเล่าขาน
เป็นผู้เกรียงไกร
ดุดันและยิ่งใหญ่เหมือนคิงคองที่ทุบอกประกาศก้อง

(Be a champion)
You could beat the world
(Be a champion)
You could beat the war
(Be a champion)
You could talk to God, go banging on his door

เป็นผู้ชนะ
ที่เอาชนะโลกใบนี้
เป็นผู้ชนะ
ที่เอาทุกสงคราม
เป็นผู้ชนะ
ผู้ซึ่งสามารถคุยกับพระเจ้า เคาะประตูฟ้าสวรรค์เพื่อเข้าไปหาพระองค์ได้

(Be a champion)
You can throw your hands up
(Be a champion)
You can beat the clock (yeah)
(Be a champion)
You can move a mountain
(Be a champion)
You can break rocks

เป็นผู้ยิ่งใหญ่
ชูมือขึ้นไปในท้องฟ้า
เป็นตำนาน
ที่อยู่เหนือกาลเวลา
เป็นผู้ที่ใครก็เลื่องลือ
ว่าเราคือผู้ที่สามารถย้ายภูเขาได้
เป็นผู้กำชัย
ที่สามารถทำให้ก้อนหินแตกเป็นเสี่ยงได้

(Be a champion)
You can be a master
(Be a champion)
Don’t wait for luck
(Be a champion)
Dedicate yourself and you gonna find yourself
(Be a champion)

เป็นผู้เกรียงไกร
ยิ่งใหญ่และอยู่นำหน้า
เป็นผู้กล้า
แต่อย่ารอเพียงโชคชะตา
เป็นผู้เข้าเส้นชัย
ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้ และจะพบเจอกับสิ่งที่ตามหา
เป็นผู้ที่ใครๆ ก็พากันกล่าวขาน

Standing in the hall of fame

เป็นผู้ซึ่งยืนอยู่ในหอแห่งเกียรติยศนี้….