แปลเพลง Be With You – Aicelle Santos

*แอดหายเป็นระยะๆ*
ขอเวลาติดสอบ 9วิชาได้ป่ะหล่ะ ดูหน้าอันฉลาดของแอดมินด้วย ถถถถถถถถถ

แปลเพลง Be With You – Aicelle Santos

The moment we met
I just couldn’t explain
I find myself drawn to you naturally
When I saw your eyes everything changed
And somehow I knew
you were different from the rest

ตอนที่เราพบกันนั้น
ฉันไม่อาจอธิบายได้
ฉันหลงเธอตั้งแต่ได้พบเจอ
เมื่อฉันได้มองแววตาของเธอ ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป
และฉันรู้เลยว่า
เธอน่ะแตกต่างจากคนอื่นๆ

Is it wrong that I feel this way?
I don’t know if I should walk away
But my heart tells me otherwise,
for once in my life I want to do what feels right

มันผิดไหมที่ฉันจะรู้สึกแบบนี้?
ฉันไม่รู้ว่าควรจะเดินออกไปดีไหม
แต่หัวใจของฉันก็พร่ำบอกว่า
ขอครั้งเดียวในชีวิต ให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ต้องการ

No matter what they say, we belong together
No matter what I do, can’t stay away from you
No matter what they say, we should be together
All I wanna do is to be with you

ไม่ว่าเขาจะพูดกันยังไง เราเกิดมาเป็นคู่กัน
ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ฉันจะอยู่ไม่ห่างจากเธอ
ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร เราจะอยู่ข้างๆกัน
สิ่งเดียวที่ฉันอยากทำคือได้อยู่กับเธอ

All I want to do is to be with you

สิ่งเดียวที่ฉันขอคือได้อยู่ข้างๆเธอ

This may not be our time
And the world may not be on our side
But our love is written in the stars

นี่อาจจะไม่ใช่เวลาของเรา
โลกใบนี้อาจจะไม่ได้เข้าข้าง
แต่รักของเราจะถูกประทับไว้บนดวงดาว

Ohh…
All I want to do is to be with you
All I want to do is to be with you

สิ่งเดียวที่ฉันขอคือได้อยู่ข้างๆเธอ

Is it wrong that I feel this way?
I don’t know if I should walk away
But my heart tells me otherwise,
for once in my life I want to do what feels right

มันผิดไหมที่ฉันจะรู้สึกแบบนี้?
ฉันไม่รู้ว่าควรจะเดินออกไปดีไหม
แต่หัวใจของฉันก็พร่ำบอกว่า
ขอครั้งเดียวในชีวิต ให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ต้องการ

No matter what they say, we belong together
No matter what I do, can’t stay away from you
No matter what they say, we should be together
All I wanna do is to be with you

ไม่ว่าเขาจะพูดกันยังไง เราเกิดมาเป็นคู่กัน
ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ฉันจะอยู่ไม่ห่างจากเธอ
ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร เราจะอยู่ข้างๆกัน
สิ่งเดียวที่ฉันอยากทำคือได้อยู่กับเธอ

All I want to do is to be with you

สิ่งเดียวที่ฉันขอคือได้อยู่ข้างๆเธอ

(All I want, all I want is to be with you)
All I want to do is to be with you
(All I want, all I want is to be with you)
(All I want, all I want is to be with you)
All I want to do is to be with you
(All I want, all I want is to be with you)

สิ่งเดียวที่ฉันอยากทำคือได้อยู่กับเธอ
สิ่งเดียวที่ฉันขอคือได้อยู่ข้างๆเธอ