แปลเพลง Never Let It Go – Story Of The Year

Never Let It Go – Story Of The Year

เพลงนี้มีลูกเพจขอมาแหละ
และนายก็ปล่อยให้เขารอตั้งอาทิตย์กว่า
*พยักหน้าหงึกๆ* ก็แบบว่า…..
*คว้าคอเสื้อ* 
ไปกราบขอขมาลูกเพจนายเดี๋ยวนี้ ทำไมเป็นคนอย่างงี้ฮะ!
*แหกปากกรี๊ด*

Here we go!!

ไปกันเลย!

I wont let go…
Of the days when songs were made of gold
Regret to break the mold
When I live and breathe every line in every note.

ฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไป
ไม่ยอมปล่อยวันเวลาที่บทเพลงบรรเลงจากทอง
รู้สึกผิดที่จะทำลายสิ่งที่หล่อหลมชีวิตของฉัน
ในยามที่ใช้ชีวิตและหายใจในท่วงทำนองของมัน

Cause those words, gave me strength when I wasn’t strong enough to make it on my own.

เพราะถ้อยคำเหล่านั้นคอยเพิ่มกำลังให้ฉันในเวลาที่ฉันไม่สามารถทำได้

Who would have ever though that six strings would have the means to strike this chord.

ใครจะไปคิดล่ะว่าแค่สายกีตาร์ 6 เส้นนี้จะหมายถึงการบรรเลงบทเพลงนี้ได้

I still believe this ordinary life can make it through…
Cause nothing else has ever felt so true.

ฉันยังเชื่ออยู่ว่าชีวิตธรรมดาๆ จะผ่านพ้นไปได้
เพราะไม่มีอะไรอีกแล้วจะรู้สึก
ใช่ขนาดนี้!

Let the music take control!
That sound is beautiful
And I’ll never let it go (never let it go)
No i’ll never let it go

ปล่อยให้ดนตรีพาเราไป!
เสียงนี้มันช่างเพราะจริงๆ
และฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไป
ไม่มีวัน ฉันจะไม่มีวันให้มันหลุดลอยไป!

Cause to this day it means everything to carry on the torch
Ignite a flame inside us all (inside us all)
Cause these words give me hope when it all seems impossible to face the world alone

เพราะจนถึงวันนี้มันคือคบเพลิงที่เรืองรอง
จุดไฟในจิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณในตัวพวกเรา
เพราะถ้อยคำเหล่านี้ให้ความหวังกับฉันในยามที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับโลกนี้เพียงลำพัง

And I will always have this feeling as a means to rise above…

และฉันจะใช้ความรู้สึกนี้ในการทะยานขึ้นไป…

I still believe this ordinary life can make it through…
Cause nothing else has ever felt so true.

ฉันยังเชื่ออยู่ว่าชีวิตธรรมดาๆ จะสู้ต่อไปได้
เพราะไม่มีอะไรอีกแล้วจะรู้สึก
ใช่ขนาดนี้!

Let the music take control!
That sound is beautiful
And I’ll never let it go (never let it go)
No i’ll never let it go
Let the music take control!
That sound is beautiful
And I’ll never let it go (never let it go)
No i’ll never let it go

ปล่อยให้ดนตรีพาเราไป!
เสียงนี้มันโดนใจจริงๆ
และฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไป
ไม่มีวัน ฉันจะไม่มีวันให้มันหลุดลอยไป
ปล่อยให้ท่วงทำนองพาพวกเราไป
เสียงนี้มันเพราะจริงๆ
และไม่มีวันที่ฉันจะปล่อยมันไป
ไม่มีวัน!

Cause when all is said and done this song will carry on when we are all dead and gone
Cause this ordinary note is everything we know and we should never let it go..

เพราะในยามที่ทุกสิ่งทุกอย่างจบลง บทเพลงนี้จะยังขับขานต่อไป
เพราะโน๊ตดนตรีธรรมดาๆ นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักและไม่ควรจะปล่อยมันไป

No!

ไม่!

Woah No…

โอ ไม่ปล่อยไป…

Let the music take control!
That sound is beautiful
And I’ll never let it go (never let it go)
No i’ll never let it go
Let the music take control!
That sound is beautiful
And I’ll never let it go (never let it go)
No i’ll never let it go…

ปล่อยให้ดนตรีพาเราไป!
เสียงนี้มันโดนใจจริงๆ
และฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไป
ไม่มีวัน ฉันจะไม่มีวันให้มันหลุดลอยไป
ปล่อยให้ท่วงทำนองพาพวกเราไป
เสียงนี้มันเพราะจริงๆ
และไม่มีวันที่ฉันจะปล่อยมันไป
ไม่มีวัน!

No…
Never let it go!
No.

ไม่….
ไม่มีวันที่ฉันจะปล่อยมันไป
ไม่มีวัน!