แปลเพลง I’ll Be Good – Jaymes Young

I’ll Be Good – Jaymes Young
"You know I wouldn’t do this if I had any other choice,
but he is my friend."
"So was I."

*นอนร้องไห้และตายไปอย่างเจ็บช้ำ*

*Civil War feel is too strong here*

I thought I saw the devil, this morning
Looking in the mirror, drop of rum on my tongue
With the warning to help me see myself clearer
I never meant to start a fire,
I never meant to make you bleed,
I’ll be a better man today

ฉันคิดว่าฉันเห็นปีศาจร้ายเมื่อเช้านี้
เห็นมันในยามที่ส่องกระจก หยดเหล้าอยู่ที่ปลายลิ้น
คอยย้ำเตือนให้เห็นตัวเองตาสว่าง
ฉันไม่เคยคิดจะจุดไฟ
ไม่เคยคิดจะทำให้เธอเลือดไหล
ขอสัญญาว่าวันนี้จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมให้ได้

I’ll be good, I’ll be good
And I’ll love the world, like I should
Yeah, I’ll be good, I’ll be good
For all of the times that I never could.

ฉันเป็นคนดี เป็นคนที่ดีกว่านี้
จะแคร์โลกและคนรอบข้างอย่างที่ควรจะทำ
ฉันสัญญา ฉันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้
จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ดีกว่าในอดีตที่ฉันไม่เคยเป็น..

My past has tasted bitter for years now,
So I wield an iron fist
Grace is just weakness
Or so I’ve been told.
I’ve been cold, I’ve been merciless
But the blood on my hands scares me to death
Maybe I’m waking up today

อดีตของฉันที่ผันผ่านขมขื่นมาเนิ่นนานนับปี
เพราะอย่างนั้นฉันจึงต้อมสวมหมัดเหล็กเอาไว้*
ความงดงามนั้นก็เป็นเพียงจุดอ่อนที่เปราะบาง
ที่ฉันเคยได้ยินมาโดยตลอด
ฉันนั้นทั้งเย็นชา ทารุณ
แต่กระนั้นเลือดที่เปื้อนอยู่บนมือนั้นกลับทำให้ฉันกลัวแทบขาดใจ
บางทีวันนี้ฉันอาจจะลืมตาตื่นขึ้นจากันนี้ได้

I’ll be good, I’ll be good
And I’ll love the world, like I should
I’ll be good, I’ll be good
I’ll be good, I’ll be good
For all of the light that I shut out
For all of the innocent things that I’ve doubt
For all of the bruises that I’ve caused and the tears
For all of the things that I’ve done all these years
Yeah, for all of the sparks that I’ve stomped out
For all of the perfect things that I doubt

ฉันจะเป็นคนดี จะเป็นคนที่ดีกว่านี้
จะรักและเป็นห่วงโลกและคนรอบข้างอย่างที่ฉันควรจะทำ
ฉันสัญญา….
สัญญาว่าฉันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้
สำหรับทุกแสงสว่างที่ฉันทำให้มันหายไป
สำหรับสิ่งที่แสนดีที่ฉันมีข้อกังขา
สำหรับทุกรอยแผลและคราบน้ำตา
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทีฉันทำมา
สำหรับทุกเปลวเพลิงที่ฉันเป็นต้นเหตุ
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันงดงามที่ฉันกังขา

I’ll be good, I’ll be good
And I’ll love the world, like I should
Yeah, I’ll be good, I’ll be good
For all of the times I never could.

ฉันสัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีกว่า
จะรักและเป็นห่วงคนรอบข้างให้มากกว่านี้อย่างที่ควรทำ
ฉันสัญญา…สัญญาว่าจะทำตัวให้ดี
ให้สมกับเวลาที่ผ่านมาที่ฉันไม่เคยได้ทำ

Ooh oh oh
Ooh oh oh
For all of the times I never could.

โอ….
สำหรับตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ฉันไม่เคยเป็นได้…..
*wield an iron fist = สวมนวมเหล็กไว้ = กีดกั้นคนอื่นไม่ให้เข้ามาในชีวิตตัวเองและมีความรู้สึกที่ด้านชาหลังจากทีผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมา