แปลเพลง Money Power Glory – Lana Del Rey

Money Power Glory – Lana Del Rey

*รินไวน์แดงใส่แก้ว*
*คลานเข่าเอาไวน์เข้าไปเสิร์ฟแม่ทูนหัวลาน่า*

You say that you wanna go
To a land that’s far away
How are we supposed to get there
With the way that we’re living today?

เธอบอกว่าอยากจะไป
ไปที่ที่มันไกลจากที่นี่
เราจะไปที่นั่นได้ยังไงกัน
ถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างงี้

You talk lots about God
Freedom comes from the call
But that’s not what this bitch wants
Not what I want at all

วันๆ ก็แต่พูดเรื่องพระเจ้า
อิสรภาพที่มาจากการถูกเรียกหา
แต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงเลวๆ คนนี้อยากได้
มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยซักนิด

I want money, power and glory
I want money and all your power, all your glory
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
Hallelujah, I’m gonna take them for all that they got

ฉันอยากได้เงินทอง อำนาจ และชื่อเสียง
ฉันอยากได้เงิน อำนาจ และชื่อเสียงของเธอ
ฮาเลลูยา… ฉันอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีมา
ฮา ฮาเล ลูยา… ฉันจะพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นมี

The sun also rises,
On those who fail the call
My life, it comprises,
Of losses and wins and fails and falls

ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้น
ขึ้นเหนือพวกที่หลงหาย
ชีวิตของฉันนั้นเต็มไปด้วย
ความสูญเสีย ชัยชนะ ความล้มเหลวและพลาดพลั้ง….

I can do it if you really, really like that
I know what you really want, b-b-b-b-baby
I can do it if you think you like that
You should run, boy, run

ฉันทำอย่างนั้นให้เธอได้นะถ้าหากนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการ
ฉันรู้ดีว่าเธอต้องการอะไร ที่รัก….
จะให้ฉันทำแบบนั้นก็ได้นะถ้าเธอจะคิดว่าเธอชอบแบบนั้น
เธอควรจะหนีไป วิ่งไปซะ หนีไปสิ…

I want money, power and glory
I want money and all your power, all your glory
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
Hallelujah, I’m gonna take them for all that they got

ฉันอยากได้เงินทอง อำนาจ และชื่อเสียง
ฉันอยากได้เงิน อำนาจ และชื่อเสียงของเธอ
ฮาเลลูยา… ฉันอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีมา
ฮาเล…ลูยา… ฉันจะพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นมี

Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.
Dope and diamonds, dope and diamonds, that’s all that I want.
Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.
Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.

ยา เพชร ยาและเพชร….
ยา เพชรนิลจินดา ยา เพชร….ฉันต้องการมัน…

I want money, power and glory
I want money and all your power, all your glory
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
Hallelujah, I’m gonna take them for all that they got

ฉันอยากได้เงินทอง อำนาจ และชื่อเสียง
ฉันอยากได้เงิน อำนาจ และชื่อเสียงของเธอ
ฮาเลลูยา… ฉันอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีมา
ฮาเลลูยา… ฉันจะพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นมี…….