แปลเพลง Through it all – Spoken

Through it all – Spoken

*ตะเกียดตะกายขึ้นมาจากกองงานนั่งคุกเข่ารับผิดข้อหาอัพบล็อกช้าโดยดุษฎี*

I saw the storm felt the wind began to change
I saw the sky rip wide open
I looked away hid my face from the world
Ran away from everything
But now I’m back for more

ฉันเห็นพายุที่ตั้งเค้า สายลมที่เปลี่ยนไป
เห็นท้องฟ้าที่เปิดกว้าง
ฉันหันหน้าหนีจากโลกนี้
วิ่งหนีจากทุกวิ่งทุกอย่าง
แต่ตอนนี้กลับมาหามัน ต้องการมันมากกว่าเดิม

I heard the sounds of a flashing light
Watched the day turn into night
I heard the sounds of a flashing light
Watched the day turn into night

ฉันได้ยินเสียงของฟ้าที่ฟาดลงมา
มองดูกลางวันที่เปลี่ยนผันเป็นกลางคืน
ฉันได้ยินเสียงของสายฟ้าที่ฟาดลงมา
มองดูกลางวันที่เปลี่ยนผันเป็นกลางคืน

And through it all
We’ve been thrown into the fire
We’ve been lost in the flame
But we will rise from the ashes again
All our hearts have been broken
We’ve been burned by the flame
But we will rise from the ashes again

และจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมา
เราถูกโยนลงในกองไฟ
มอดไหม้ไปในไฟที่โชติช่วง
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง
ใจของเราต่างก็แหลกสลาย
ถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟ
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง

She watched the world as it slowly slipped away
Lost all the dreams in the ocean
She sees his face , feels his touch on her hand
Remembers when she had everything
One day she will again

เธอเฝ้ามองโลกเก่ายามที่มันหลุดลอยไป
ความฝันหลงหายไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
เธอเห็นหน้าเขา รับรู้ได้ถึงสัมผัสของเขาที่อยู่ในมือเธอ
นึกถึงวันที่เธอนั้นมีทุกอย่าง
ซักวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นอีกครั้ง

I heard the sounds of a flashing light
Watched the day turn into night

ฉันได้ยินเสียงของฟ้าที่ฟาดลงมา
มองดูกลางวันที่เปลี่ยนผันเป็นกลางคืน

And through it all
We’ve been thrown into the fire
We’ve been lost in the flame
But we will rise from the ashes again
All our hearts have been broken
We’ve been burned by the flame
But we will rise from the ashes again

และจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมา
เราถูกโยนลงในกองไฟ
มอดไหม้ไปในไฟที่โชติช่วง
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง
ใจของเราต่างก็แหลกสลาย
ถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟ
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง

You are all that I have
Everything that I need
You’re the one that I want
You’re everything I believe

เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการ
เป็นสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะมีไว้
คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเชื่อ

And through it all
We’ve been thrown into the fire
We’ve been lost in the flame
But we will rise from the ashes again
All our hearts have been broken
We’ve been burned by the flame
But we will rise from the ashes again

และจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมา
เราถูกโยนลงในกองไฟ
สาบสูญไปในไฟที่โชติช่วง
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง
ใจของเราต่างก็แหลกสลาย
ถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟ
แต่เราจะลุกขึ้นจากเถ้าธุลีอีกครั้ง….