แปลเพลง Only Love Can Hurt Like This – Paloma Faith

Hi! This is Meen and I am new here! ;p

I have listened to this song for many years and got really addicted to it. I listen to many types of music but I prefer sad songs. This is one of them. The music video is very catchy. You should go check it out now!

I tell myself you don’t mean a thing,
And what we got, got no hold on me
But when you’re not there I just crumble
I tell myself I don’t care that much,
But I feel like I die ’til I feel your touch,

ฉันบอกตัวเองว่าเธอไม่ได้มีความหมายอะไร
และเรื่องระหว่างเรา ก็ไม่สามารถรั้งฉันไว้ได้
แต่เวลาเธอไม่อยู่ ใจฉันก็สลาย
ฉันบอกตัวเองว่า ฉันไม่แคร์อะไร
แต่กลับรู้สึกเหมือนตาย จนกระทั่งเธอโดนตัวฉัน

Only love, only love can hurt like this,
Only love can hurt like this
Must have been a deadly kiss
Only love can hurt like this

มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บได้ถึงขนาดนี้
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
มันต้องเป็นจูบที่แสนอันตราย
มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้

Say I wouldn’t care if you walked away,
But every time you’re there I’m begging you to stay,
When you come close I just tremble
And every time, every time you go,
It’s like a knife that cuts right through my soul

ฉันบอกว่าฉันไม่แคร์ถ้าเธอจะเดินจากไป
แต่กลับขอร้องให้เธออยู่ต่อทุกครั้งที่เธออยู่ตรงนี้
ฉันรู้สึกสั่นทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้
และทุกๆ ครั้งที่เธอไป
มันก็เหมือนมีกรีดลงมากลางใจ

Only love, only love can hurt like this
Only love can hurt like this,
Must have been a deadly kiss,
Only love can hurt like this,
Only love can hurt like this

มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บได้ถึงขนาดนี้
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
มันต้องเป็นจูบที่แสนอันตราย
มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้

Your kisses burn into my skin,
Only love can hurt like this
But it’s the sweetest pain,
Burning hot through my veins,
Love is torture makes me more sure
Only love can hurt like this

จูบของเธอแผดเผาลงบนผิว
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
แต่มันก็เป็นความเจ็บปวดที่อ่อนหวานที่สุด
แผดเผาอยู่ในสายเลือดฉัน
ความรักคือความทรมาน มันทำให้ฉันมั่นใจได้ว่า
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้ขนาดนี้

Only love can hurt like this,
Only love can hurt like this,
Must have been a deadly kiss,
Only love can hurt like this,

มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บได้ถึงขนาดนี้
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
มันต้องเป็นจูบที่แสนอันตราย
มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้

Only love can hurt like this,
Your kisses burn into my skin,
Only love can hurt like this,
Only love can hurt like this,
Save me, save me,
Only love, only love,
‘Cause only love can hurt like this
And it must have been a deadly kiss

มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บได้ถึงขนาดนี้
จูบของเธอแผดเผาลงบนผิว
มีแค่รักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
มีแค่รักที่จะทำให้เจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้
ช่วยฉัน ช่วยฉันที
แค่รัก แค่รักเท่านั้น
เพราะมีแต่ความรักที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้เท่านี้
และมันคงต้องเป็นจูบที่แสนอันตราย